Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

wibrator do wibrowymiany

Wibrowymiana polega na formowaniu kolumn z kruszywa, w słabych gruntach spoistych i uwarstwionych, nie poddających się zagęszczaniu własnemu.

Grunty spoiste i niejednorodne mają często niewystarczającą nośność lub nadmierną ściśliwość. Przy zawartości frakcji pylastych i ilastych powyżej 10% praktycznie nie poddają się zagęszczaniu własnemu. Wówczas do wzmocnienia gruntu stosowana jest wibrowymiana. Metoda ta jest również skuteczna przy wzmacnianiu niekontrolowanych nasypów, zawierających m.in. gruz, żużel, popioły, itp.

W pierwszej fazie wykonywania kolumn żwirowych (KSS) wibrator wypełnia się kruszywem i pogrąża w podłoże przy udziale wibracji i docisku palownicy. Po osiągnięciu głębokości przewidzianej w projekcie następuje formowanie poszerzonej stopy żwirowej w gruncie nośnym.

W drugiej fazie wykonuje się trzon kolumny żwirowej w obrębie wzmacnianych gruntów. W tym celu do wibratora wsypuje się od góry, przez zamykaną śluzę, gruboziarniste kruszywo. W trakcie podciągania wibratora do góry kruszywo wypływa spod ostrza wibratora przy udziale sprężonego powietrza i wypełnia przestrzeń zajętą wcześniej przez wibrator. Z kolei ponowne opuszczenie wibratora powoduje rozepchnięcie kruszywa na boki i zwiększenie efektywnej średnicy kolumny. Posuwisto-zwrotny ruch wibratora kontynuowany jest na całej długości kolumny żwirowej (KSS). Dodatkowym efektem, jaki towarzyszy formowaniu trzonu kolumny żwirowej, jest poprawienie parametrów mechanicznych otaczającego gruntu przy czym podłoże rodzime doznaje dodatkowo wzmocnienia na skutek zagęszczenia (grunty sypkie) lub przyspieszonej konsolidacji (nawodnione grunty spoiste).

W ramach badań kontroli jakości wykonanych robót wykonuje się badania uziarnienia zastosowanego kruszywa oraz sondowania dynamiczne w trzonach kolumn żwirowych dla potwierdzenia zakładanego w projekcie stopnia zagęszczenia oraz ciągłości. Niekiedy wykonuje się również próbne obciążenia kolumn żwirowych lub podłoża wzmocnionego kolumnami żwirowymi.

Firma Keller opracowała również własną metodę projektowania kolumn, którą wielokrotnie sprawdzono w praktyce. Fundamenty na kolumnach żwirowych (KSS) wymiaruje się jak posadowione bezpośrednio, a dopuszczalne naciski na podłoże wynoszą do ok. 400 kPa.

 

swf1 Kolumny żwirowe KSS - animacja

  

Zasadniczymi zaletami kolumn żwirowych (KSS) Kellera są:

  • krótsza długość kolumn w stosunku do pali o tej samej nośności, co wynika z korzystnego działania poszerzonej stopy żwirowej,
  • automatyczna rejestracja w trakcie wykonywania kolumn żwirowych (KSS) podstawowych parametrów produkcyjnych (m.in. długość, objętość kruszywa, opór pogrążania wibratora w podłoże, prędkość pogrążania wibratora w podłoże, czas wykonania), co pozwala na bieżące śledzenie jakości wykonanych robót,
  • zastosowanie wibratora śluzowego przekazującego jednakową energię zagęszczania niezależnie od długości kolumn żwirowych (w odróżnieniu np. do wibratorów nasadowych),
  • dostosowanie długości kolumn do rzeczywistego przebiegu nośnych warstw gruntu w podłożu dzięki rejestracji oporu penetracji wibratora w podłoże gruntowe,
  • duża szybkość wykonania,
  • niski poziom hałasu w czasie robót,
  • wykonywanie kolumn bez efektu rozluźnienia gruntu,
  • poprawienie parametrów wytrzymałościowych otaczającego gruntu i podłoża nośnego,
  • niskie jednostkowe koszty wykonania w porównaniu do większości pali i innych metod głębokiego wzmocnienia słabych gruntów.

etapy wibrowymiany

1.Przygotowanie


Podczepiony od masztu wibrator śluzowy ustawia się w oznaczonym punkcie za pomocą jednostki gąsienicowej, która jest podpierana hydraulicznie. Pojemnik na kruszywo jest zaopatrywany przez ładowarkę.

2. Napełnianie


Pojemnik z kruszywem jest wciągany na maszt i opróżniany przez śluzę do zasobnika w rurze prowadzącej. Po zamknięciu śluzy kruszywo przemieszcza się przy udziale sprężonego powietrza w kierunku wylotu w ostrzu wibratora.

3. Zagłębianie


Wibrator rozpycha i penetruje w grunt do przewidzianej głębokości, przy udziale wypływu powietrza i docisku maszyny podstawowej.

4. Budowanie kolumny

 

Budowanie kolumny następuje ruchem posuwisto-zwrotnym. Podciąganiu wibratora towarzyszy wypływ kruszywa w zwolnioną przestrzeń pod ostrzem, wspomagany sprężonym powietrzem. Powrót powoduje rozpychanie i zagęszczanie kruszywa.

5. Zakończenie


Po wykonaniu wibrowymiany poziom roboczy wyrównuje się a następnie dodatkowo zagęszcza wibratorem powierzchniowym.

 

wibroflotacja zakres

 

 

kss a1 nowe marzy kss a1 nowe marzy 2
Główna TECHNOLOGIE Kolumny żwirowe KSS

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdańsk
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

logo fb szare Facebook 
logo in szare Linkedin
logo instagram szare Instagram 
logo youtube szare Youtube
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.