Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

W ramach modernizacji linii kolejowej nr E30 Wrocław – Legnica w miejscowości Szczedrzykowice zaprojektowano przebudowę podtorza na odcinku od km 54+850 do km 55+150. Projektowana prędkość pociągów po modernizacji toru wynosi 160 km/h (200 km/h dla taboru z wychylnym pudłem).

W podłożu linii kolejowej występowała warstwa słabonośnych namułów gliniastych w stanie miękkoplastycznym. Pod namułami stwierdzono zagęszczone pospółki o miąższości kilku metrów. Warstwa gruntów słabonośnych zalegająca pod nasypem podtorza uniemożliwiała bezpieczne posadowienie przebudowywanej linii kolejowej bez wzmocnienia podłoża.

Po analizie warunków gruntowo-wodnych oraz działających obciążeń zaprojektowano posadowienie remontowanego torowiska na podłożu wzmocnionym za pomocą kolumn żwirowych KSS wykonywanych w technologii wibrowymiany systemu Kellera.

przekr geol

 

kss 2 kss 1 kss 3

 

Kolumny KSS wykonuje się wibratorem wgłębnym z wewnętrznym (śluzowym) podawaniem materiału. W pierwszej fazie wibrator wypełnia się kruszywem i pogrąża w podłoże przy udziale wibracji i docisku maszyny. Po osiągnięciu przewidzianej głębokości następuje formowanie poszerzonej stopy żwirowej w gruncie nośnym, przy czym podłoże rodzime zostaje dodatkowo wzmocnione na skutek zagęszczenia (grunty sypkie) lub przyspieszonej konsolidacji (nawodnione grunty spoiste).

W drugiej fazie następuje formowanie trzonu kolumny w obrębie gruntów słabych. W tym celu do wibratora wsypuje się od góry, przez zamykaną śluzę, kruszywo o uziarnieniu od 0 do 40 mm. W trakcie podciągania wibratora do góry kruszywo wypływa spod ostrza wibratora przy udziale sprężonego powietrza i wypełnia przestrzeń zajmowaną wcześniej przez wibrator. Ponowne opuszczenie wibratora powoduje rozepchnięcie kruszywa na boki i zwiększenie efektywnej średnicy kolumny. Posuwisto-zwrotny ruch wibratora kontynuowany jest na całej długości kolumny KSS. Dodatkowym efektem, jaki towarzyszy formowaniu trzonu kolumny żwirowej, jest poprawienie parametrów mechanicznych otaczającego gruntu. Średnica kolumn żwirowych wynosi od 0,6 do 0,8 m i zależy od podatności bocznej gruntu, tj. w warstwach słabych jest większa a w gruntach nośnych mniejsza.

W projekcie zastosowano kolumny żwirowe KSS o średnicy 60 cm w siatce trójkątów równobocznych, w rozstawie 1,3 x 1,3 m. Łącznie wykonano około 4000 mb kolumn żwirowych. Kolumny wykonywano w dwóch etapach ze względu na konieczność zachowania ruchu pociągów po sąsiednim torze.

 

kss 4 kss 5 kss 6 kss 7
Główna NASZE ROZWIĄZANIA Zastosowanie kolumn żwirowych KSS do wzmocnienia podłoża pod posadowienie modernizowanej linii kolejowej

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdańsk
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

logo fb szare Facebook 
logo in szare Linkedin
logo instagram szare Instagram 
logo youtube szare Youtube
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.