Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

Elektrownię wiatrową o wysokości ok. 100 m opartą na fundamencie o średnicy ok. 18 m posadowiono bezpośrednio na podłożu z gruntu spoistego przewarstwionym piaskiem. Pod fundamentem do głębokości ok. 4,5 m zalegały gliny pylaste i piaszczyste w stanie plastycznym i twardoplastycznym.

Po wybudowaniu, a przed uruchomieniem elektrowni stwierdzono przechylenie jej fundamentu rzędu 50% całkowitej wartości dopuszczalnej po 20 latach eksploatacji. W wyniku prognoz i analiz wskazujących na ryzyko nadmiernego przechylenia pod obciążeniem ekstremalnym w przyszłości zdecydowano o konieczności wzmocnienia podłoża przed włączeniem elektrowni do eksploatacji. Firma Keller Polska opracowała projekt wykonawczy wzmocnienia podłoża pod istniejącym fundamentem z wykorzystaniem iniekcji strumieniowej Soilcrete® typu D (Jet Grouting typu D).

Wykonywanie kolumn metodą iniekcji strumieniowej Soilcrete-D odbywa się przez wprowadzenie w podłoże rury wiertniczej zakończonej tzw. monitorem. Z dyszy monitora wydostaje się strumień zaczynu cementowego, o ciśnieniu 200 - 400 at., niezbędnym do równoczesnego rozluźnienia i następnie scementowania gruntu. Dla zwiększenia skuteczności i zasięgu iniekcji strumień zaczynu otulony jest powietrzem, które wydostaje się pod ciśnieniem z pierścieniowej dyszy. Kontrolując precyzyjnie prędkość podciągania i obrotu rury wiertniczej oraz ciśnienie i przepływ zaczynu uzyskuje się pożądany kształt i zasięg zeskalenia.

Przez otwór w fundamencie o średnicy 20-30 cm wykonuje się pod fundamentem kolumny Soilcrete o średnicy od 60 cm do nawet 400 cm w zależności od przyjętych założeń technicznych i warunków gruntowych.

W wyniku analiz i modelowania metodą elementów skończonych (program Plaxis) zaprojektowano łącznie 48 kolumn Soilcrete o średnicy 120 cm i długości ok. 8 m, z czego 21 kolumn wykonano bezpośrednio pod fundamentem przez przewierty o średnicy 30 cm. Kolumny pod fundamentem zbrojono profilami HEB 160 w celu bezpiecznego przeniesienia obciążenia wciskającego i wyciągającego towarzyszącego ekstremalnym obciążeniom projektowym. Po wzmocnieniu podłoża przewidziano również wzmocnienie konstrukcji fundamentu przez połączenie zbrojenia kolumn Soilcrete ze zbrojeniem fundamentu oraz podwyższenie fundamentu.

pot mech utr stat

widok i przekroj

  

Miejsca usytuowania kolumn pod fundamentem zostały starannie wybrane w celu zminimalizowania powierzchni przecięć konstrukcyjnego zbrojenia fundamentu. Ze względu na konieczność prowadzenia robót w okresie jesiennym przy silnych wiatrach zachodziła konieczność analizy stateczności i zapewnienia bezpieczeństwa elektrowni w trakcie robót, w tym po odsłonięciu fundamentu i przy pracach iniekcyjnych ingerujących w podłoże. W tym celu po zdjęciu zasypu gruntowego spoczywającego na fundamencie dociążono fundament poprzez ułożenie na jego powierzchni kilkuset worków z geosyntetyków wypełnionych piaskiem. Przed, w trakcie oraz po wykonaniu robót wzmacniających dwa razy dziennie prowadzono monitoring geodezyjny fundamentu i wieży elektrowni oraz analizę wyników tych pomiarów. Po wykonaniu i związaniu cementogruntu kolumn Soilcrete przemieszczenia fundamentu uległy stabilizacji.

Przedstawione rozwiązanie wzmocnienia podłoża pod fundamentem elektrowni z wykorzystaniem iniekcji strumieniowej Soilcrete powinno w znacznym stopniu ograniczyć w przyszłości nadmierny przechył fundamentu oraz poprawić jego ogólną stateczność. Elektrownia wiatrowa została włączona do eksploatacji, a monitoring geodezyjny fundamentu i wieży jest kontynuowany.

 

fot 2 fot 1 fot 3

 

Główna NASZE ROZWIĄZANIA Wykorzystanie technologii Soilcrete do wzmocnienia podłoża pod istniejącym fundamentem elektrowni wiatrowej

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdańsk
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

logo fb szare Facebook 
logo in szare Linkedin
logo instagram szare Instagram 
logo youtube szare Youtube
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.