Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

W ramach modernizacji linii kolejowej nr E30 Wrocław – Opole w miejscowości Łosiów przystąpiono w sierpniu 2010 do przebudowy podtorza na odcinku od km 135+072 do km 135+192 oraz skarpy wraz z ławą skarpową na odcinku 135+100 do km 135+155. Projektowana prędkość pociągów po modernizacji toru wynosi 160 km/h (200 km/h dla taboru z wychylnym pudłem).

Stary nasyp kolejowy o wysokości około 5 - 6 m zbudowany był z gruntów niespoistych z wkładkami humusu, żużla i miału węglowego z przewarstwieniami wysadzinowych glin i piasków gliniastych. Grunty niespoiste znajdowały się w stanie luźnym i średniozagęszczonym a spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym. Zwierciadło wody gruntowej znajdowało się w poziomie podstawy nasypu. Wyniki badań geotechnicznych wskazywały, że budowa geologiczna nasypu i podłoża gruntowego w osi modernizowanego torowiska jest niekorzystna dla stateczności całego nasypu i jego skarp.

przekroj

przekroj poprzeczny

  

Wzmocnienie nasypu i podłoża zaprojektowano za pomocą kolumn DSM (Deep Soil Mixing) o średnicy 500 mm wykonywanych na mokro (DSM-wet) w rozstawie 1,4 m wzdłuż i 1,0 m w poprzek osi toru. Do wykonania kolumn wykorzystano maszynę z podwójnym mieszadłem. Łącznie wykonano około 4300 mb kolumn o średniej długości około 6 m.

Technologia wgłębnego mieszania gruntu doprowadza do poprawienia właściwości mechanicznych podłoża gruntowego, które po wymieszaniu z cementem przybiera formę tzw. cementogruntu. Wgłębne mieszanie gruntu polega na wprowadzeniu w podłoże mieszadła o specjalnej konstrukcji, składającego się z żerdzi wiertniczej, belek poprzecznych i końcówki spiralnego świdra. Wiercenie odbywa się bez wstrząsów i jest wspomagane wypływem zaczynu cementowego z tzw. monitora, znajdującego się na końcu żerdzi wiertniczej. Po osiągnięciu głębokości założonej w projekcie następuje faza formowania i homogenizacji kolumn. W tym czasie obracane i podciągane do góry mieszadło zapewnia równomierne wymieszanie zaczynu z gruntem. Skład i ilość pompowanego zaczynu dostosowuje się do wymaganych właściwości cementogruntu. Kontrola wykonania kolumn DSM systemu Kellera polega na monitorowaniu głębokości wiercenia, prędkości podciągania i obrotów mieszadła oraz ilości pompowanego zaczynu. Wytrzymałość cementogruntu podlega standardowym badaniom na kostkach próbnych, jak dla betonu.

Kolumny wykonywano w dwóch etapach ze względu na konieczność zachowania ruchu pociągów po sąsiednim torze (prędkość maksymalna v=30 km/h). Minimalna odległość pomiędzy maszyną Liebherr 125 a skrajnią kolejową sąsiedniego toru wynosiła około 90 cm.

 fot 1  fot 2  fot 3  fot 0

 

Główna NASZE ROZWIĄZANIA Wzmocnienie podłoża pod nasypem kolejowym metodą DSM

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdańsk
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

logo fb szare Facebook 
logo in szare Linkedin
logo instagram szare Instagram 
logo youtube szare Youtube
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.