Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

W przypadku głębokich wykopów budowlanych w trudnych warunkach gruntowych przy wysokim poziomie wody gruntowej, braku warstwy gruntów słaboprzepuszczalnych, braku stateczności podłoża w poziomie płyty fundamentowej oraz w przypadku budowy w centrum miasta, optymalnym rozwiązaniem pod względem kosztowym jak i technicznym jest zastosowanie obudowy docelowej w postaci ścian szczelinowych oraz ekranu przeciwfiltracyjnego w technologii Soilcrete. Udanym przykładem takiego połączenia jest budowa Concept-Tower na przecięciu ulic Karolkowej i Grzybowskiej w Warszawie.

W związku z występowaniem w podłożu gruntów sypkich: piaski drobne, pylaste, żwiry, wysokiego poziomu wody gruntowej (8,0m słupa wody) oraz konieczności wykonania głębokiego wykopu budowlanego pod zaprojektowany trójkondygnacyjny parking podziemny (wykop o głębokości 18,0m) zaproponowano autorskie rozwiązanie Keller Polska w postaci zabezpieczenia wykopu za pomocą ścian szczelinowych oraz odcięcia się od wody gruntowej za pomocą ekranu przeciwfiltracyjengo w technologii Soilcrete.

Ściany szczelinowe o grubości 80cm i głębokości 23,0m zaprojektowano jako podparte na dwóch poziomach za pomocą tymczasowej, stalowej konstrukcji rozparcia. W związku z bardzo napiętym harmonogramem prac zrezygnowano z trzech poziomów rozparcia na rzecz dwóch, których poziomy dobrano tak aby jak najbardziej ułatwić Generalnemu Wykonawcy prace ziemne oraz żelbetowe przy właściwej konstrukcji budynku.

fot 1 fot 2 fot 4

 

Aby maksymalnie zminimalizować wpływ wysokiego poziomu wody gruntowej na wykop budowlany oraz praktycznie wyeliminować wpływ odwodnienia na sąsiednie budynki zastosowano ekran przeciwfiltracyjny w technologii Soilcrete na głębokości 23,0m pod poziomem terenu. Zastosowano kolumny o średnicy 3,6m w rozstawie 2,6m i miąższości 1,35m.

Prace prowadzono w trybie 24-godzinnym dzięki czemu w maksymalny sposób zoptymalizowano czas wykonywania ścian szczelinowych i przesłony, odpowiednio w stosunku do pierwotnego harmonogramu: o 1 tydzień dla ścian i o 2 tygodnie dla przesłony. Dzięki "bonusowi" czasowemu oraz minimalizacji czasu koniecznego na prowadzenie skomplikowanych robót odwodnieniowych Generalny Wykonawca mógł przyspieszyć roboty ziemne oraz zamknąć roboty żelbetowe stanu „0" przed nadejściem zimy i ujemnych temperatur.

Keller Polska oprócz opracowania projektu wykonawczego, wykonania specjalistycznych robót fundamentowych, wspierał Generalnego Wykonawcę swoim doświadczeniem oraz wiedzą podczas robót ziemnych, a także żelbetowych w zakresie płyty dennej i stropów pośrednich.

fot 5 fot 3 fot 6

 

Główna NASZE ROZWIĄZANIA Przykład połączenia dwóch technologii: obudowy głębokiego wykopu wykonanego w ścianach szczelinowych oraz przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii Soilcrete

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdańsk
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

logo fb szare Facebook 
logo in szare Linkedin
logo instagram szare Instagram 
logo youtube szare Youtube
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.