Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

Specjalistyczne prace geotechniczne wykonane w ramach rozbudowy walcowni

W 2009 roku firma Keller Polska zrealizowała szereg zadań podczas rozbudowy walcowni wyrobów długich na terenie Huty CMC Zawiercie S.A.

Pierwszym zadaniem było wykonanie dodatkowych pali CFA o średnicy 650 mm i długości 12,0 m pod rozbudowywany fundament słupa podsuwnicowego. Istniejący fundament o wymiarach podstawy 6,0 m na 8,0 m posadowiony na palach Franki, miał zostać wzmocniony przez wykonanie dodatkowych pali oraz opaski żelbetowej łączącej starą i nową część fundamentu. Ponieważ spód istniejącego fundamentu znajdował się około 5,3 m poniżej poziomu posadzki i zlokalizowany był pod słupem wewnętrznym, w rejonie czynnej linii technologicznej wykonanie tak głębokiego wykopu szerokoprzestrzennego okazało się niemożliwe. Dodatkowym utrudnieniem okazał się dach hali, który uniemożliwiał wykonanie tak długich pali z poziomu posadzki.

W związku z powyższym podjęto decyzję o wykonaniu tymczasowego zabezpieczenia wykopu na czas wykonywanych robót fundamentowych za pomocą palisady z pali CFA. Łącznie wykonano 49 sztuk pali CFA o średnicy 650 mm i długości 8,0 m w rozstawie 63 cm. Pale zbrojone były kształtownikami stalowymi. Następnie wykonano wstępny wykop i przygotowano platformę roboczą dla wiertnicy na poziomie, który umożliwiał wykonanie pali pod istniejącym fundamentem. W kolejnym etapie została zamontowana tymczasowa konstrukcja rozparcia i wykop został pogłębiony do rzędnej docelowej, a następnie przystąpiono do robót żelbetowych.

fot 10 fot 3 fot 9

 

Drugim zadaniem w ramach rozbudowy walcowni, w którym uczestniczyła firma Keller Polska była budowa osadnika zgorzeliny z pompownią i ociekaczem. Projektowany osadnik o długości 24,7 m i szerokości 14,1 m w zasadniczej części miał służyć jako szczelny zbiornik na zendrę. Na dnie zbiornika przewidziano płytę fundamentową posadowioną ok. 13,0 m poniżej posadzki hali.

W projekcie podstawowym przewidziano zabezpieczenie wykopu za pomocą kotwionej palisady z pali wierconych typu CFA o średnicy 600 mm zbrojonych kształtownikami stalowymi. Po wykonaniu wykopu, pale należało oczyścić, a następnie wyrównać torkretem z betonu wodoszczelnego na siatce stalowej. Dopiero na tak przygotowanym powierzchni miały zostać montowane maty bentonitowe, a następnie wykonana żelbetowa ścianka dociskowa o grubości 20 cm. Takie rozwiązanie z uwagi na przerwy technologiczne wynikające z dojrzewania betonu w palach, a następnie iniektu stałych kotew gruntowych oraz dużą pracochłonność przy wykonaniu lica wewnętrznego ściany zbiornika spowodowałoby niedotrzymanie terminu ukończenia prac.

Keller Polska zaproponował zabezpieczenie wykopu za pomocą ściany szczelinowej o grubości 60 cm, która docelowo będzie pełnić rolę ściany zewnętrznej osadnika. Aby nie demontować dachu hali w koncepcji założono, że konieczne będzie wykonanie wstępnego wykopu szerokoprzestrzennego i obniżenie platformy roboczej do poziomu, który umożliwiałby bezpieczną pracę głębiarki i wykonanie ściany szczelinowej do głębokości ok. 18,5 m poniżej posadzki. Biorąc pod uwagę posadowienie słupów podsuwnicowych oraz ograniczony obszar prac możliwe było wykonanie wykopu o głębokości około 4,0 m. Część fundamentów posadowionych poniżej tego poziomu musiała zostać podchwycona, a obciążenia na nie działające sprowadzone poniżej dna wykopu wstępnego. Podchwycenie musiało zostać wykonane z dużą precyzją, ponieważ podstawowym wymogiem inwestora było utrzymanie ciągłej produkcji w hali. Do podchwycenia fundamentów została wykorzystana metoda Soilcrete® (Jet grouting).

fot 1 przekroj fot 2

 

Po zaakceptowaniu proponowanego rozwiązania firma Keller Polska w pierwszej kolejności przystąpiła do wykonania podchwycenia fundamentów. W kolejnym etapie został wykonany wykop wstępny i ściana szczelinowa wraz z prostopadłymi żebrami usztywniającymi. W czasie dojrzewania betonu ściany szczelinowej został wykonany oczep wraz z pozostałą żelbetową częścią osadnika. Następnie przegłębiono wykop i zamontowano konstrukcję tymczasowego rozparcia, po czym wykonano wykop docelowy. Na koniec po wykonaniu płyty fundamentowej i wewnętrznych ścian zbiornika zdemontowano tymczasową konstrukcję rozparcia.

Wykonanie osadnika w przedstawiony sposób pozwoliło obniżyć koszty zadania oraz dotrzymać terminu oddania całości robót. Dodatkową zaletą w stosunku do podstawowego rozwiązania jest brak stałych kotew gruntowych we wnętrzu hali, które w przyszłości mogłyby komplikować dalsze inwestycje lub modernizację. Ponieważ ściana szczelinowa została wykonana z betonu wodoszczelnego C30/37 W10 można było zrezygnować z wykonania dodatkowej izolacji za pomocą mat bentonitowych, a co za tym idzie uniknięto również 20 cm ściany dociskowej, która zmniejszyłaby kubaturę osadnika.

rzut ss fot 5 fot 6
fot 7 fot 8 przekroj os
Główna Bank techniczny Nasze rozwiązania NASZE ROZWIĄZANIA Specjalistyczne prace geotechniczne wykonane w ramach rozbudowy walcowni

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdańsk
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

logo fb szare Facebook 
logo in szare Linkedin
logo instagram szare Instagram 
logo youtube szare Youtube
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.