Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

Publikacje techniczne

Najnowsze publikacje

2019 05 mosty doln okl 2019 04 mosty 2019 03 sem wz pod 2018 12 builder okl

05/2019

Maciej Król:

Nie tylko larseny … zabezpieczenie wykopów w zabudowie śródmiejskiej - wybrane zagadnienia i przegląd technologii alternatywnych

04/2019

Oskar Mitrosz, Tomasz Skóra,
Krzysztof Topolewicz:

Innowacyjne posadowienie mostu łukowego na fundamencie "pływającym" w skomplikowanych warunkach gruntowych i hydrogeologicznych - cz. 1

03/2019

Jarosław Krążelewski, Marcin Pomierny:

Doświadczenia z realizacji wzmocnienia podtorza linii kolejowej E20 za pomocą technologii wibrowymiany i DSM (Deep Soil Mixing)

12/2018

Szymon Pilarski, Lech Danieluk:

Bezpieczna geotechnika - głębokie wykopy w ścisłej zabudowie

 

2019

miesiąc/rok Miejsce publikacji Autor/autorzy Tytuł
05/2019 Mosty Dolnośląskie, 15/2019 Maciej Król Nie tylko larseny … zabezpieczenie wykopów w zabudowie śródmiejskiej - wybrane zagadnienia i przegląd technologii alternatywnych
04/2019 Mosty, 03-04/2019 Oskar Mitrosz, Tomasz Skóra, Krzysztof Topolewicz Innowacyjne posadowienie mostu łukowego na fundamencie "pływającym" w skomplikowanych warunkach gruntowych i hydrogeologicznych - cz. 1
03/2019 Seminarium IBDiM i PZWFS, Wzmacnianie położa i fundamentowanie, Warszawa 7.03.2019 Jarosław Krążelewski, Marcin Pomierny Doświadczenia z realizacji wzmocnienia podtorza linii kolejowej E20 za pomocą technologii wibrowymiany i DSM (Deep Soil Mixing)

 

2018

miesiąc/rok Miejsce publikacji Autor/autorzy Tytuł
12/2018 Builder, 12/2018 Szymon Pilarski, Lech Danieluk Bezpieczna geotechnika - głębokie wykopy w ścisłej zabudowie
12/2018 Geoinynieria, 12/2018 Jakub Zajdel Realizacja głębokiego wykopu fundamentowego w zwartej zabudowie miejskiej na przykładzie Mogilska Office w Krakowie
12/2018 Geoinynieria, 12/2018 Marcin Pomierny, Tomasz Koziarski Kompleksowe wzmocnienie podtorza na odcinku linii kolejowej pomiędzy Katowicami a Krakowem
09/2018 Acta Scientiarum Polonorum, Architectura 17 (2) 2018 Grzegorz Sołtys, Tadeusz Brzozowski Analiza wsteczna zachowania się nasypu drogowego posadowionego na kolumnach z warstwą transmisyjną na podstawie długookresowego monitoringu
09/2018 Geoinżynieria, 07-09/2018 Piotr Nowacki Logistyka prac geotechnicznych podczas modernizacji zakładów produkcyjnych
09/2018 Geoinżynieria, 07-09/2018 Maciej Król Palisady z pali w orurowaniu. Wykonywanie trwałych obudów kondygnacji podziemnych na przykładzie realizacji na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu
08/2018 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 08/2018 Andrzej Welka, Jerzy Świniański Suchy wykop budowlany, czyli jak skutecznie odciąć dopływ wody do wykopu
07/2018 Inżynieria i Budownictwo 07/2018 Przemysław Wójtowicz Przesłony Soilcrete® (jet grouting) – dobre praktyki
06/2018 DFI-EFFC International Conference on Deep Foundations and Ground Improvement, 5-8.06.2018, Italy, Roma Michał Topolnicki Ground improvement instead of piling - effective desing solutions for havily loaded structures
05/2018 Autostrady 05/2018 Krzysztof Kryża Wzmocnienie podłoża pod nasypy drogowe drogi ekspresowej S7 na odcinku Nowy Dwór Gdański – Kazimierzowo
04/2018 2nd Baltic Conferences for Students and Young Researchers, 20-23.04.2018 Magdalena Panek, Rafał Buca, Oskar Mitrosz Effectiveness of Impulse Compaction (IC): A case study of Deepwater Container Terminal extension in Gdansk (Poland)
04/2018 Mosty Dolnośląskie Maciej Król Palisada Kellera w technologii pali VDW w orurowaniu
01/2018 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 01/2018 Oskar Mitrosz, Tomasz Skóra Posadowienie na ścianach szczelinowych fundamentów łukowego wiaduktu kolejowego
01/2018 Inżynieria i Budownictwo 01/2018 Michał Topolnicki Zasady stosowania i projektowania wzmocnienia gruntu metodą wgłębnego mieszania na mokro (DSM)

 

2017

12/2017 The Baltic Journal od Road and Bridge Engineering, 2017, Vol. 12, No. 4 Mikołaj Miśkiewicz, Błażej Meronk, Tadeusz Brzozowski, Krzysztof Wilde Monitoring System of Road Embankment
12/2017 Geoinżynieria, 4/2017/61 Andrzej Welka Żelbetowe pale prefabrykowane, czyli geotechnika bez ryzyka w oparciu o doświadczenia światowe i krajowe
10/2017 Mosty 5/2017 Michał Topolnicki, Mariusz Posłajko, Jarosław Krążelewski, Krzysztof Żółtowski, Krzysztof Topolewicz Posadowienie obiektów mostowych na podłożu wzmocnionym metodą wgłębnego mieszania gruntu na mokro (DSM)
10/2017 Polish Maritime Research 3/2017 Mikołaj Miśkiewicz, Oskar Mitrosz, Tadeusz Brzozowski Preliminary field tests and long-term monitoring as a method of design risk mitigation: a case study of Gdańsk Deepwater Container Terminal
10/2017 Służby Utrzymania Ruchu 5/2017 Wojciech Piwoński, Arkadiusz Burnos, Przemysław Wielgus, Krzysztof Badowski Doskonalenie zarządzania technicznego w Keller Polska
10/2017 Rynek Kolejowy 10/2017 Marcin Pomierny Zastosowanie technologii DSM do wzmocnienia podłoża modernizowanej linii kolejowej
09/2017 Geoinżynieria, 3/2017/60 Michał Gryczka, Artur Gaszewski Norweski projekt tunelowy Follo Line. Roboty geotechniczne w skrajnie słabych gruntach spoistych
09/2017 19th ICSMGE, Seul, 17-22.09.2017 Oskar Mitrosz, Rafał Buca, Marcin Pomierny Performance of a full-scale embankment test on soft organic silt improved with hybrid concrete-stone columns in the reclaimed area of the existing basin
09/2017 9th South African Young Geotechnical Engineers Conference, Durban, 13-15 September 2017 Magdalena Panek, Rafał Buca, Oskar Mitrosz Effectiveness of Impulse Compaction (IC): A case study of Deepwater Container Terminal extension in Gdansk (Poland)
07/2017 Grouting 2017, 9-12.07, Honolulu, Hawai Michał Topolnicki Uplift control of jet grouted bottom plug by friction mobilized along embedded anchoring elements
06/2017 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 05-06.2017 Zofia Waliszewska, Marcin Żak, Grzegorz Dzik Zastosowanie technologii jet grouting przy wzmacnianiu budynków w zwartej zabudowie miejskiej
05/2017 Awarie Budowlane, 22-26 maja 2017 Oskar Mitrosz, Tadeusz Brzozowski, Rafał Buca Pilotażowe poletka badawcze metodą minimalizacji ryzyka projektowego
04/2017 Polish Maritime Research S1/2017 Mikołaj Miśkiewicz, Łukasz Pyrzowski, Krzysztof Wilde, Oskar Mitrosz Technical monitoring system for a new part of Gdańsk Deepwater Container Terminal
03/2017 Inżynieria i Budownictwo 3/2017 Michał Topolnicki
Oskar Mitrosz

Zabezpieczenie wykopu na potrzeby budowy Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

03/2017 XXXII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Wisła 7-10.03.2017 Michał Topolnicki

Dobra praktyka stosowania i projektowania wgłębnego mieszania gruntu
na mokro (DSM)

03/2017 Seminarium IBDiM i PZWFS - Warszawa, 2 marca 2017 – Wzmacnianie podłoża i fundamentów 2017 Krzysztof Kryża, Anita Meger Doświadczenia z realizacji wzmocnienia podłoża nasypów trasy S7 Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo

 

2016

12/2016 GDMT nr 4, 10-12.2016 Rafał Buca, Oskar Mitrosz

Inżynieria geotechniczna a rozbudowa Portu Gdańsk

10/2016 Przegląd budowlany, 10/2016 Michał Topolnicki

GeoBIM, czyli geotechnika w BIM

09/2016 Geoinżynieria 03/2016 Mariusz Posłajko, Tomasz Koziarski, Leszek Prenkiewicz Prace geotechniczne przy rozbudowie Galerii Gemini Park w Bielsku-Białej
09/2016 Proceedings of 13th Baltic Sea Geotechnical Conference, Lithuania, 22–24 September 2016 Rafał Buca, Oskar Mitrosz

Complex Geotechnical Engineering for Port of Gdansk Development – Gateway to Central-Eastern Europe

07/2016 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 07-08.2016 Wywiad z prof. Michałem Topolnickim Geotechnika bez ryzyka – 20 lat firmy Keller Polska
06/2016 Geoinżynieria 2/2016 Michał Topolnicki, Oskar Mitrosz Zastosowanie mikropali do kotwienia i posadowienia konstrukcji Tunelu pod Martwą Wisłą
06/2016 Inżynier Budownictwa, 06.2016 Michał Topolnicki GeoBIM, czyli geotechnika w BIM
04/2016 31 Christian Veder Kolloquium 2016, Graz, 31.03-01.04.2016 Michał Topolnicki Bemessung und Tragverhalten von DSM-Brückenfundamenten
03/2016 Inżynieria i Budownictwo 03/2016 Mariusz Posłajko Posadowienie obiektów i zabezpieczenie wykopów Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie
03/2016 Seminarium IBDiM i PZWFS - Warszawa, 3 marca 2016 - Głębokie wykopy Michał Topolnicki, Rafał Buca Możliwości zastosowania modelowania BIM w geotechnice
02/2016 XXIV Geotechnical Conference of Torino Design, Construction and Controls of Soil Improvement Systems, Torino, 25-26.02.2016 Michał Topolnicki

General overview and advances in Deep Soil Mixing

 

2015

12/2015 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 11-12.2015 Piotr Krzywkowski Poziome przesłony przeciwfiltracyjne
11/2015 Inżynieria i Budownictwo 11/2015 Daniel Dymek, Michał Marchwicki, Rafał Sobczyk Doświadczenia z realizacji fundamentów palowych nowych obiektów infrastruktury energetycznej w Polsce
10/2015 Inżynieria Morska i Geotechnika nr 5, 09-10.2015 Kazimierz Gwizdała,
Tadeusz Brzozowski

Posadowienie budowli hydrotechnicznych na palach wbijanych

09/2015 Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele nr 3, 07-09.2015 Bartłomiej Sieradzki Kompleksowe rozwiązania geotechniczne na przykładzie budynku przepompowni ścieków "Garbary" w Poznaniu
08/2015 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 07-08.2015 Oskar Mitrosz Wzmocnienie nasypu kolejowego w stanie awaryjnym w ciągu linii E65 w miejscowości Jurkowice
06/2015 Deep Mixing Conference 2015,
San Francisco June 2-5, 2015
Michał Topolnicki Geotechnical Design and Performance of Road and Railway Viaducts Supported on DSM Columns – A Summary of Practice
06/2015 Inżynieria i Budownictwo 06/2015 Michał Topolnicki, Rafał Buca,
Daniel Dymek
Bezpieczeństwo dużych i głębokich wykopów budowlanych
06/2015 European Foundation, Summer 2015 Wywiad z Oskarem Mitroszem High speed solution
05/2015 Awarie Budowlane, 20-23 maja 2015 Oskar Mitrosz Wzmocnienie nasypu kolejowego w stanie awaryjnym w ciągu linii E65 w miejscowości Jurkowice
03/2015 Seminarium IBDiM i PZWFS - Fundamenty Palowe,
Warszawa, 5 marca 2015
Daniel Dymek, Michał Marchwicki, Rafał Sobczyk Doświadczenia z realizacji fundamentów palowych nowobudowanej infrastruktury energetycznej w Polsce
01/2015 Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 1/2015 Rafał Sobociński, Tomasz Stanisławek Zastosowanie różnych technologii wzmocnienia gruntu na przykładzie budowy S8

 

2014

12/2014 Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele 4/2014 Krzysztof Głodzik Jak osiągnąć suchy wykop? Wykopy budowlane z ekranem uszczelniającym
10/2014 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 5/2014 Tomasz Rybarczyk, Tadeusz Brzozowski Badania nośności pali wykonanych pod posadowienie obiektów inżynierskich Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
09/2014 Baugrundtagung, 23–26.09.2014, Berlin Wolfgang Sondermann,
Michał Topolnicki
Bemessung von Lastverteilungsschichten mit unterschiedlichen Berechnungsmodellen und Vergleich mit In-situ Messungen
06/2014 Inżynieria i Budownictwo nr 6/2014 Daniel Dymek O projektowaniu kompleksowych zabezpieczeń wykopów zgodnie z eurokodami
06/2014 Inżynieria i Budownictwo nr 6/2014 Jerzy Świniański, Michał Marchwicki Wzmacnianie gruntu sztywnymi kolumnami – podstawy projektowania według ASIRI i Eurokodu 7
06/2014 12th International Workshop on Micropiles, Kraków, Poland, June 11-14, 2014 Michał Topolnicki, Rafał Buca, Oskar Mitrosz, Waldemar Kwiatkowski

Application of micropiles for uplift control and foundation of large access ramps of an underwater road tunnel in Gdańsk

06/2014 Inżynier Budownictwa 6/2014 Krzysztof Głodzik

Jak uzyskać suchy wykop? Wykopy budowlane z ekranem uszczelniającym

03/2104 Geoinżynieria 1-3/2014 Daniel Dymek Gdynia Waterfront - kompleksowe zabezpieczenie wykopu i posadowienie obiektu
02/2014 Inżynieria i Budownictwo nr 2/2014 Waldemar Kwiatkowski, Grzegorz Kur Realizacja Tunelu w otwartym wykopie - strona Ku Ujściu, strona Marynarki Polskiej wraz z węzłem drogowym
02/2014 Inżynieria i Budownictwo nr 2/2014 Michał Topolnicki, Rafał Buca Realizacja i monitoring komory startowej i wyjściowej maszyny TBM

 

2013

09/2013 Inżynier Budownictwa nr 9 (109) Artur Zachodni, Grzegorz Sołtys Wykonanie głębokiego wykopu dla potrzeb drążenia tunelu drogowego pod Martwą Wisłą
04/2013 Inżynieria i Budownictwo nr 4/2013 Michał Topolnicki Ryzyko związane ze wzmacnianiem gruntu za pomocą kolumn o różnej sztywności
03/2013 Inżynieria Morska i Geotechnika, 3/2013 Angelika Duszyńska, Monika Makasewicz-Dzieciniak Nasyp z geosyntetycznym wzmocnieniem podstawy posadowiony na pionowych elementach nośnych
03/2013 XXVIII Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji Michał Topolnicki Ryzyko związane ze wzmacnianiem gruntu za pomocą kolumn o różnej sztywności
01/2013 Inżynieria i Budownictwo nr 1/2013 Michał Topolnicki, Rafał Buca Parametry eksploatacyjne i konstrukcyjne wybranego tunelu drogowego wraz z założoną technologią i bezpieczeństwem realizacji tunelu

 

2012

12/2012 Biuletyn informacyjny Keller buduje centrum onkologii
11/2012 Przegląd komunikacyjny Sławomir Teżyk Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasypy kolejowe za pomocą kolumn żwirowych i żwirowo-betonowych, na przykładzie remontu i modernizacji linii kolejowej E65 na odcinku Ciechanów-Mława
10/2012 Autostrady nr 10/2012 Leszek Prenkiewicz, Marcin Pomierny Specjalistyczne metody wzmacniania gruntu wdrożone na autostradzie A4
09/2012 XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, Wrocław, 4-7.09.2012 Michał Topolnicki Iniekcja strumieniowa – podstawy procesu i zastosowanie przy modernizacji Dworca Głównego we Wrocławiu
07/2012 Autostrady nr 07/2012 Piotr Krzywkowski Iniekcja strumieniowa dla uszczelnienia gruntu pod remontowaną ulicą Dźwigową w Warszawie
06/2012 Ground Improvement, Brussels, 30.05 - 01.06.2012 Wolfgang Wehr, Michał Topolnicki, Wolfgang Sonderman Design risks of ground improvement methods including rigid inclusions
05/2012 Mosty nr 5/2012 Leszek Adamczyk Wzmocnienie fundamentów mostu za pomocą iniekcji Soilcrete
04/2012 Inżynieria i Budownictwo Michał Topolnicki, Oskar Mitrosz, Przemysław Filbrandt Kompleksowe zabezpieczenie i uszczelnienie wykopu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku
04/2012 Autostrady nr 04/2012 Piotr Dziadziuszko Iniekcja zagęszczająca - nowoczesna metoda wzmacniania podłoża gruntowego
03/2012 Mosty nr 3/2012 Rafał Sobczyk Zastosowanie kolumn DSM i Soilcrete przy posadowieniu wiaduktów drogowych w Warszawie
02/2012 4th International Conference on Grouting and Deep Mixing, New Orleans, USA, 16-18.02.2012 Michał Topolnicki, Grzegorz Sołtys Novel application of wet Deep Soil Mixing for foundation of modern wind turbines
01/2012 Mosty nr 1/2012 Leszek Adamczyk Zastosowanie kolumn DSM do posadowienia obiektów inżynierskich autostrady A1

 

2011

12/2011 Autostrady nr 12/2011 Marcin Goździkowski, Michał Topolnicki Wzmacnianie podłoża pod nasypy drogowe obiektów autostrady A2 na odcinku od Strykowa do Konotopy
11/2011 Autostrady nr 11/2011 Piotr Nowacki Posadowienie obiektów mostów na ścianach szczelinowych i baretach - przykłady realizacji
11-12/2011 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Agata Leśniewska Wzmocnienie podłoża pod nasypy drogi kolejowej S7 na odcinku od węzła Elbląg do Kalska za pomocą kolumn DSM-d
09-10/2011 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Sławomir Teżyk, Jakub Raczkiewicz Wzmocnienie podłoża gruntowego pod fundamentami konstrukcji oporowych na budowie Stadionu Narodowego w Warszawie
06/2011 Autostrady nr 6/2011 Sławomir Teżyk, Rafał Sobociński Wykorzystanie specjalistycznych technik fundamentowania na przykładzie budowy Trasy Mostu Północnego w Warszawie
05/2011 XXV Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie Budowlane, Międzyzdroje Michał Topolnicki Podchwytywanie i podnoszenie obiektów budowlaych za pomocą kontrolowanych iniekcji geotechicznych
03-04/2011 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Michał Łoboda Pozioma i pionowa przesłona przeciwfiltracyjna w technologii Soilcrete

 

2010

06/2010 Int. Geot. Conf. "Geotechnical Challenges in Megacities", Moscow, 7-10 June 2010 Michał Topolnicki, Grzegorz Sołtys, Waldemar Kwiatkowski Глубинное уплотнение основания и численный анализ ситуации строительства высотного здания «Sea Towers» в Гдыне

 

2009

10/2009 Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna, Żmigród - Węglewo, 22-23.10.2009 Jerzy Świniański, Krzysztof Turczyn Zastosowanie iniekcji wspomaganej mechanicznie (DSM) i stabilizacji do wzmocnienia podłoża na odcinku Szymankowo-Lisewo linii kolejowej E-65
05/2009 International Symposium on Deep Mixing & Admixture Stabilization, Okinawa, 19-21.05.2009 Michał Topolnicki Design and execution practice of wet Soil Mixing in Poland
03/2009 XXIV Ogólnopolskie warsztaty pracy projektanta konstrukcji Michał Topolnicki Wzmacnianie i uszczelnianie gruntu metodą mieszania na mokro (DSM)

 

2008

11/2008 V Ogólnopolska Konferencja Mostowców, Wisła, 5-6.11.2008 Michał Topolnicki Projektowanie i wykonawstwo posadowienia wiaduktów autostradowych na podłożu wzmocnionym metodą wgłębnego mieszania gruntu (DSM)
09/2008 11-th Baltic Sea Geotechnical Conference "Geotechnics in Maritime Engineering" Jimmy Wehr, Magnus Eckert, Marcus Dahlstrom, Michał Topolnicki Stone columns in very soft clays in Sweden
03-04/2008 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne nr 2(17) Tomasz Michalski Kolumny o średnicach od 2,5 do 5,0 m
2008 Kolokwium na Uniwersytecie Technicznym w Darmstadt Jerzy Świniański, Jimmy Wehr Vibrex/ Ring vibrator piles - experiences in Poland

 

2007

11/2007 Problemy Modernizacji Linii Kolejowej E-30, Konferencja Naukowo-Techniczna, Kliczków k/Bolesławca, 8-9.11.2007 Jerzy Jurczak, Bolesław Musiał, Sławomir Szczepaniak, Jerzy Świniański Zastosowanie wibrowymiany do wzmocnienia nasypu i podłoża na odcinku Węgliniec - Pieńsk linii kolejowej E-30
01-02/2007 Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Tomasz Stanisławek Iniekcja wysokociśnieniowa i gwoździowanie

 

2006

2006 Instytut Melioracji i Użytków zielonych w Falentach Magdalena Borys, Kazimierz Mosiej, Michał Topolnicki Projektowanie i wykonawstwo pionowych przegród przeciwfiltracyjnych z zawiesin twardniejących w korpusach i podłożu wałów przeciwpowodziowych
06/2006 Tiefbau 6/2006 Michał Topolnicki, Ulrich Trunk Tiefreichende Bodenstabilisierung Einsatz im Verkehrswegebau für Baugrundverbesserung und Gründungen
06/2006 XIV Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej, Białystok-Augustów 21-23.06.2006 Michał Topolnicki, Grzegorz Sołtys, Waldemar Kwiatkowski Wgłębne zagęszczenie podłoża oraz przestrzenna analiza MES posadowienia wieżowca Sea Towers w Gdyni
06/2006 Inżynieria i Budownictwo 6/2006 Tomasz Stanisławek Zabezpieczenie głębokiego wykopu i istniejącego żelbetowego muru oporowego w technice iniekcji wysokociśnieniowej soilcrete oraz ściany gwoździowanej
05/2006 XIII Danube-European Conference on Geotechnical Engineering, Ljubljana, 29-31.05.2013 Michał Topolnicki Soil mixing - challenges of applications ranging from ground improvement to structural elements
03/2006 Geoinżynieria drogi mosty tunele  3/2006 (10) Tomasz Stanisławek Zabezpieczenie głębokiego wykopu i muru oporowego
02/2006 Geoinżynieria drogi mosty tunele  2/2006 (09) Piotr Nowacki, Paweł Łęcki Kolumny DSM jako palisada zabezpieczająca wykop
02/2006 Inżynieria i Budownictwo 2/2006 Tomasz Michalski Najnowsze osiągnięcia z zakresie iniekcji strumieniowej. Kolumny średnicy 2,5 - 5,0 m
01/2006 Geoinżynieria drogi mosty tunele  01/2006 (08) Tomasz Michalski Najnowsze osiągnięcia z zakresie iniekcji strumieniowej

 

2005

09/2005 Inżynieria i Budownictwo 9/2005 Piotr Nowacki, Paweł Łęcki Kolumny DSM jako palisada zabezpieczająca wykop pod budynek sali koncertowej Akademii Muzycznej w Poznaniu
05/2005 Int. Conf of Deep Mixing, Linköping, Sweden 2005 K.Rainer Massarsch, Michał Topolnicki Regional Report: European Practice of Soil Mixing Technology
02/2005 Kwartalnik Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 02/2005 Michał Topolnicki Podchwycenie i wzmocnienie fundamentów kościoła Św. Jana w Gdańsku metodą iniekcji strumieniowej

 

2004

10/2004 Inżynieria i Budownictwo 10/2004 Tomasz Michalski Zastosowanie iniekcji strumieniowej w celu zabezpieczenia ścian głębokiego wykopu
06/2004 Rewitalizacja Budowli Miejskich Michał Topolnicki Podchwycenie i wzmocnienie fundamentów kościoła Św. Jana w Gdańsku metodą iniekcji strumieniowej
05/2004 Konferencja "Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe", Kielce 11-12.05.2004 Michał Topolnicki Nowoczesne metody wzmacniania słabych gruntów dla bezpiecznego posadowienia dróg

 

2003

10/2003 Materiały Budowlane 10/2003 Michał Topolnicki, Agata Brożek Wzmacnianie gruntu in situ metodą wgłębnego mieszania
06/2003 XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania / Inżynieria Morska i Geotechnika nr 3-4/2003 Michał Topolnicki, Jerzy Świniański, Krzysztof Baran, Władysław Zaborowski, Rafał Zaborowski Zastosowanie mieszania wgłębnego i iniekcji strumieniowej do wzmocnienia podłoża pod budynkiem basenu
06/2003 Inżynieria Morska i Geotechnika nr 6/2003 Michał Topolnicki Wzmacnianie i uszczelnianie gruntu metodą mieszania in-situ (Soil Mixing)
06/2003 XIII Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Fundamentowania / Michał Topolnicki Wzmacnianie i uszczelnianie gruntu metodą mieszania in-situ (Soil Mixing)
05/2003 Inżynieria Morska i Geotechnka Jerzy Świniański Ocena podatności podłoża przy wymiarowaniu płyt fundamentowych
03/2003 Materiały Budowlane 3/2003 Tomasz Michalski Zabezpieczenie głębokiego wykopu fundamentowego w rejonie hotelu Polonia w Warszawie
2003 Int. Workshop on Geotechnics of Soft Soils-Theory and Practice Michal Topolnicki Ground improvement with in-situ wet soil mixing

 

2002

2002 Deep Mixing Workshop, Tokyo 2002 Michał Topolnicki Quality Control of Wet Deep Soil Mixing with Reference to Polish Prectice and Applications
2002 Arkada (kwartalnik) na podst. mat. Keller Polska Soilcrete - Technologia wzmacniania i uszczelniania gruntów

 

2001

08/2001 XV International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Insanbul, 27-31.08.2001 Michał Topolnicki Strengthening and underpinning of stone foundations of St.John's Church in Gdańsk
03/2001 Materiały Budowlane 3/2001 Tomasz Michalski, Piotr Krzywkowski Nowoczesne technologie zeskalania gruntów

 

2000

06/2000 Sem. "Geotechnika w Budownictwie i Inżynieria Środowiska" Michał Topolnicki, Jerzy Świniański Wzmacnianie podłoża gruntowego linii kolejowych metodą wibrowymiany i wgłębnego zagęszczania
06/2000 Inżynieria i Budownictwo 6/2000 Tomasz Michalski, Piotr Krzywkowski Techniki iniekcyjnego wzmacniania podłoża

 

1999

06/1999 12th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Amsterdam, Netherlands,
7-10 June 1999
Andrzej Tejchman, Kazimierz Gwizdała, Michał Topolnicki Improving of the bearing capacity of bridge supports on large diameter piles

 

1997

03-04/1997 Budownictwo Technika Ekologia 2/97 Michał Topolnicki, Tomasz Michalski Iniekcja strumieniowa - wzmacnianie i uszczelnianie gruntów

 

1996

09-10/1996 First European Geosynthetics Conference, Maastricht, Netherlands, 30.09-2.10.1996 Michał Topolnicki Case history of a geogrid-reinfoced embankment supported on vibro concrete columns
miesiąc/rok Miejsce publikacji Autor/autorzy Tytuł

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdańsk
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

logo fb szare Facebook 
logo in szare Linkedin
logo instagram szare Instagram 
logo youtube szare Youtube
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.