Wzmacnianie podłoża
Wzmacnianie podłoża

Celem wzmacniania podłoża jest zwiększenie jego nośności, zmniejszenie osiadania oraz poprawa właściwości fizycznych gruntu. Proces polega na modyfikacji właściwości gruntu lub wykonaniu inkluzji w celu osiągnięcia wymaganej wytrzymałości.