Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

Nasze rozwiązania

Dział ten jest poświęcony naszym projektom, w których zastosowano technologie wykorzystywane przez Keller Polska. Materiały przedstawione w niniejszym dziale adresowane są do osób, które poszukują rozwiązania problemu nie znając szczegółów technologii lub szukających sposobów rozwiązania podobnych problemów geotechnicznych. Artykuły dotyczące poszczególnych rozwiązań opisano na przykładach budów zrealizowanych w kraju.

 

Zastosowanie palisady z kolumn DSM oraz poziomego ekranu przeciwfiltracyjnego
wykonanego w technologii Soilcrete na budowie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego

teatr

Na budowie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego zachodziła potrzeba podtrzymania głębokiego wykopu oraz odcięcia dopływu wody gruntowej do wykopu w trakcie wykonywania fundamentów. Keller Polska zaprojektował i wykonał zabezpieczenie za pomocą dwóch technologii. Ściany głębokiego wykopu zaprojektowane i wykonano jako palisada z kolumn DSM o średnicy 800 mm. Ze względu na rozmiary wykopu palisada została dodatkowo rozparta za pomocą rozpór stalowych na jednym poziomie ...

 

 Czytaj więcej ...

 

Wzmocnienie podłoża gruntowego pod nasyp kolejowy
przy pomocy iniekcji zagęszczającej Compaction Grouting

kostrzyn

W ramach przebudowy nasypu kolejowego trasy E20 Warszawa – Kunowice w Kostrzynie Wielkopolskim wykonano wzmoc-nienie podłoża gruntowego za pomocą iniekcji zagęszczającej Compaction Grouting w rejonie występowania gruntów organicz-nych.

Technologia Compaction Grouting systemu Kellera polega na stopniowym pompowaniu w podłoże gruntowe stabilnego materiału wypełniającego w postaci mieszanki iniekcyjnej na bazie cementu. Iniekcja doprowadza do zagęszczenia gruntów niespoistych lub wyparcia i wzmocnienia gruntów spoistych i organicznych  ...

  

Czytaj więcej ...

 

Wzmocnienie podłoża gruntowego metodą DSM pod fundamentami elektrowni wiatrowych

wiatraki

W celu wzmocnienia podłoża gruntowego pod fundamenty 15 elektrowni wiatrowych w miejscowości Lipniki, powiat nyski, gm. Kamiennik, zaprojektowano oraz wykonano kolumny cementowo-gruntowe o średnicy 100 cm w technologii DSM.

Technologia wgłębnego mieszania gruntu na mokro DSM (ang.: Deep Soil Mixing wet) w warunkach in situ polega na wprowadzeniu w podłoże mieszadła o specjalnej konstrukcji, składającego się z żerdzi wiertniczej, belek poprzecznych i końcówki spiralnego świdra. Zapuszczanie mieszadła w podłoże odbywa się bez wstrząsów i jest wspomagane wypływem zaczynu cementowego ...

  

Czytaj więcej ...

 

Zastosowanie kolumn żwirowych KSS do wzmocnienia podłoża gruntowego
modernizowanej linii kolejowej

szczedrzykowice

W ramach modernizacji linii kolejowej nr E30 Wrocław – Legnica w miejscowości Szczedrzykowice zaprojektowano przebudowę podtorza na odcinku od km 54+850 do km 55+150. Projektowana prędkość pociągów po modernizacji toru wynosi 160 km/h (200 km/h dla taboru z wychylnym pudłem).

W podłożu linii kolejowej występowała warstwa słabonośnych namułów gliniastych w stanie miękkoplastycznym. Pod namułami stwierdzono zagęszczone pospółki o miąższości kilku metrów. Warstwa gruntów słabonośnych zalegająca pod nasypem podtorza uniemożliwiała bezpieczne posadowienie przebudowywanej linii kolejowej bez ...

  

Czytaj więcej ...

 

Wykorzystanie technologii Soilcrete do wzmocnienia podłoża
pod istniejącym fundamentem elektrowni wiatrowej

barz

Elektrownię wiatrową o wysokości ok. 100 m opartą na fundamencie o średnicy ok. 18m posadowiono bezpośrednio na podłożu z gruntu spoistego przewarstwionym piaskiem. Pod fundamentem do głębokości ok. 4,5 m zalegały gliny pylaste i piaszczyste w stanie plastycznym i twardoplastycznym.

Po wybudowaniu, a przed uruchomieniem elektrowni stwierdzono przechylenie jej fundamentu rzędu 50% całkowitej wartości dopuszczalnej po 20 latach eksploatacji. W wyniku prognoz i analiz wskazujących na ryzyko nadmiernego przechylenia pod obciążeniem ekstremalnym w przyszłości zdecydowano  ...

  

Czytaj więcej ...

 

Wzmocnienie podłoża pod nasypem kolejowym metodą DSM

losiow W ramach modernizacji linii kolejowej nr E30 Wrocław – Opole w miejscowości Łosiów przystąpiono w sierpniu 2010 do przebudowy podtorza na odcinku od km 135+072 do km 135+192 oraz skarpy wraz z ławą skarpową na odcinku 135+100 do km 135+155. Projektowana prędkość pociągów po modernizacji toru wynosi 160 km/h (200 km/h dla taboru z wychylnym pudłem).

Stary nasyp kolejowy o wysokości około 5 - 6 m zbudowany był z gruntów niespoistych z wkładkami humusu, żużla i miału węglowego z przewarstwieniami wysadzinowych glin i piasków gliniastych. Grunty niespoiste znajdowały się w stanie luźnym i średniozagęszczonym a spoiste w stanie plastycznym i twardoplastycznym ...

  

Czytaj więcej ...

 

Zastosowanie kolumn DSM do posadowienia wiaduktów Autostrady A1

a1 dsm

Posadowienie kilkudziesięciu obiektów inżynierskich Autostrady A1 na odcinku Rusocin – Czerniewice zaprojektowano na podłożu wzmocnionym kolumnami wykonanymi w technologii DSM - wgłębnego mieszania gruntu na mokro. Takie rozwiązanie zastosowano do posadowienia trójprzęsłowego wiaduktu autostradowego WA-76, przechodzącego nad czynną linią kolejową ...

  

Czytaj więcej ...

 

Prace geotechniczne wykonane w technologii Soilcrete przy modernizacji Dworca PKP we Wrocławiu

wroclaw pkp

Modernizacja zabytkowego Dworca z XIX wieku polegała na przebudowie budynku głównego, budowie podziemnego parkingu przed budynkiem głównym, poprowadzeniu tuneli technicznych poniżej poziomu posadowienia fundamentów i budowie kilku nowych obiektów. Przy tak gruntownej przebudowie konieczne było wzmocnienie podłoża, obniżenie poziomu posadowienia oraz „podchwycenie" istniejących fundamentów. Do większości robót zastosowano technologię Soilcrete (Jet grouting) ...

  

Czytaj więcej ...

 

Specjalistyczne prace geotechniczne wykonane w ramach rozbudowy walcowni

zawiercie

W 2009 roku firma Keller Polska zrealizowała szereg zadań podczas rozbudowy walcowni wyrobów długich na terenie Huty CMC Zawiercie S.A. Pierwszym zadaniem było wykonanie dodatkowych pali CFA o średnicy 650 mm i długości 12,0 m pod rozbudowywany fundament słupa podsuwnicowego. Istniejący fundament o wymiarach podstawy 6,0 m na 8,0 m posadowiony na palach Franki, miał zostać wzmocniony przez wykonanie dodatkowych pali oraz opaski żelbetowej łączącej starą i nową część fundamentu. Ponieważ spód istniejącego fundamentu znajdował się około 5,3 m poniżej poziomu posadzki i zlokalizowany był pod słupem wewnętrznym, w rejonie czynnej linii technologicznej wykonanie tak głębokiego wykopu szerokoprzestrzennego okazało się niemożliwe ...

Czytaj więcej ...

 

Zabezpieczenie wykopu za pomocą palisady z kolumn DSM i Soilcrete
wykonanej wewnątrz Hali Stulecia we Wrocławiu

hala stulecia

W celu wykonania dodatkowych pomieszczeń wewnątrz zabytkowej Hali Stulecia,  wpisanej do rejestru zabytków Unesco, Firma Keller Polska Sp. z o.o. zaprojektowała i zrealizowała tymczasowe zabezpieczenie głębokiego wykopu za pomocą wspornikowej palisady z kolumn DSM oraz kolumn Soilcrete. Było to alternatywne rozwiązanie w stosunku do wciskanych ścianek szczelnych.

Dokumentacja geotechniczna wykazała zaleganie gruntów niespoistych w postaci piasków grubych i pospółek do głębokości około 10 - 11 m poniżej poziomu roboczego oraz bruku morenowego miąższości około 1 m zalegającego na warstwie gliny piaszczystej ...

  

Czytaj więcej ...

 

Przykład połączenia dwóch technologii: obudowy głębokiego wykopu
wykonanego w ścianach szczelinowych oraz przesłony przeciwfiltracyjnej w technologii Soilcrete

karolkowa

W przypadku głębokich wykopów budowlanych w trudnych warunkach gruntowych przy wysokim poziomie wody gruntowej, braku warstwy gruntów słaboprzepuszczalnych, braku stateczności podłoża w poziomie płyty fundamentowej oraz w przypadku budowy w centrum miasta, optymalnym rozwiązaniem pod względem kosztowym jak i technicznym jest zastosowanie obudowy docelowej w postaci ścian szczelinowych oraz ekranu przeciwfiltracyjnego w technologii Soilcrete. Udanym przykładem takiego połączenia jest budowa Concept-Tower na przecięciu ulic Karolkowej i Grzybowskiej w Warszawie ...

  

Czytaj więcej ...

 

Wykonanie impulsowego zagęszczenia gruntu pod budowę Składu Węgla
w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych

walbrzych

W ramach prac polegających na wzmocnieniu podłoża gruntowego pod składowisko węgla na terenie Zakładów Koksowniczych Victoria S.A. w Wałbrzychu wykonane zostało dogęszczenie gruntu za pomocą zagęszczania impulsowego (IC - Impulse Compation). W trakcie wzmacniania gruntu wykonano około 1400 sztuk punktów impulsowego dogęszczenia. Zgodnie z warunkami kontroli wykonawstwa stosowano kryterium kontroli, które polegało na wykonaniu minimum dwóch przejść ubijaka w danym punkcie (około 30 uderzeń na pojedyncze przejście) oraz osiągnięciu minimalnego wpędu ubijaka, poniżej 20 mm, po ostatnim uderzeniu ubijaka ...

  

Czytaj więcej ...

Główna Nasze rozwiązania

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdańsk
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

logo fb szare Facebook 
logo in szare Linkedin
logo instagram szare Instagram 
logo youtube szare Youtube
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.