Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

Pale fundamentowe

Keller Polska wykonuje: pale wiercone wielkośrednicowe, pale wiercone CFA, pale przemieszczeniowe SDP i VDP, pale prefabrykowane wbijane oraz mikropale. Pale wiercone CFA i pale przemieszczeniowe SDP są obecnie najbardziej popularnymi technologiami z uwagi na bezwstrząsowe i szybkie wykonawstwo, niskie koszty oraz szeroki zakres stosowanych średnic.

  

Pale wiercone CFA

Pale wiercone CFA (ang. Continous Flight Auger) oferowane przez firmę Keller wykonywane są świdrem ciągłym, bez orurowania. Wiercenie i betonowanie następuje w dwóch oddzielnych fazach, które następują bezpośrednio po sobie. W czasie wiercenia i betonowania dochodzi do częściowego rozparcia na bok gruntu zalegającego w podłożu, co korzystnie wpływa na nośność pali.

Do wykonania pali CFA stosuje się typowe palownice wyposażone w głowicę obrotową, świder oraz inne oprzyrządowanie niezbędne do realizacji pali. Wszystkie palownice firmy Keller wyposażone są w system pomiarowy pozwalający na ciągłą rejestrację następujących parametrów w czasie robót: głębokość wiercenia, siła nacisku głowicy, moment obrotowy głowicy, prędkość obrotowa głowicy, prędkości pogrążania i wyciągania świdra, ciśnienie betonu, objętość pompowanego betonu, pochylenie masztu. Wszystkie parametry rejestrowane są automatycznie na nośniku elektronicznym.

  

W czasie wiercenia wnętrze rury wypełnia się betonem i utrzymuje lekkie ciśnienie betonu dla zapobieżenia penetracji gruntu i wody do wnętrza świdra. Po osiągnięciu projektowanej głębokości następuje faza stopniowego podciągania świdra i betonowania trzonu pala pod ciśnieniem. Betonowanie pod ciśnieniem zapewnia uzyskanie dobrego kontaktu pala z gruntem na pobocznicy. Po zakończeniu betonowania do trzonu wprowadza się zbrojenie o długości i przekroju dostosowanym do wymagań projektowych. Firma Keller Polska oferuje wykonanie pali CFA o następujących średnicach: 430, 630 i 800 mm.

 

W ramach kontroli jakości robót wykonuje się:

 • powykonawczą geodezyjną inwentaryzację pali,
 • badania wytrzymałości betonu,
 • próbne obciążenia pali (wciskające i wyciągające),
 • dynamiczne badania nośności pali,
 • badania ciągłości pali (PIT, SIT, PET),
 • badania ciągłości pali metodą Crosshole Sonic Logging.

  

Zasadniczymi zaletami pali CFA Kellera są:

 • bezwstrząsowe wykonawstwo,
 • niski poziom hałasu w czasie robót,
 • możliwość wykonywania pali w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących obiektów,
 • szybkość wykonania i duża wydajność.
swf1 Pale CFA - animacja

Pale przemieszczeniowe SDP, VDP

Pale SDP i VDP należą do grupy pali przemieszczeniowych wykonywanych w gruncie bez wydobywania urobku na powierzchnię. Umożliwiają szybkie i ekonomiczne posadowienie niemalże wszystkich rodzajów fundamentów w różnych warunkach gruntowych. Firma Keller Polska wykonuje pale przemieszczeniowe z zastosowaniem technik wibracyjnych (pale VDP) oraz metod wiertniczych (pale SDP).

Pale przemieszczeniowe SDP systemu Kellera (ang. Screw Displacement Piles) wykonuje się za pomocą palownicy, która poprzez jednoczesne działanie momentu obrotowego i siły wciskającej pogrąża świder w podłoże gruntowe. Specjalna konstrukcja głowicy przemieszczeniowej świdra powoduje rozpychanie gruntu na boki, bez wynoszenia urobku na powierzchnię.

Rozpychaniu gruntu towarzyszy dogęszczenie podłoża w czasie wiercenia oraz podciągania świdra. W czasie pogrążania świdra w podłoże gruntowe wnętrze rury wypełnia się betonem i utrzymuje lekkie nadciśnienie w celu zapobieżenia penetracji gruntu i wody do wnętrza świdra.

Po osiągnięciu projektowanej głębokości lub zakładanego oporu pogrążania świdra następuje faza jego podciągania i betonowania trzonu pala pod ciśnieniem. Zbrojenie jest wciskane oraz w razie potrzeby wwibrowywane w świeży beton zaraz po wykonaniu pala w gruncie.

 

Wykonanie pali VDP (ang. Vibro Displacement Piles) polega na wwibrowaniu w grunt stalowej rury na określoną głębokość lub do momentu uzyskania wymaganych oporów pogrążania. Podczas pogrążania rury, grunt jest rozpychany na boki, powodując dogęszczenie podłoża wzdłuż pobocznicy pala oraz pod podstawą. Do wykonania pali stosuje się stalowe rury o odpowiedniej średnicy (np. 356 mm, 406 mm) ze szczelną podstawą zamykaną w trakcie pogrążania rury  i otwieraną w trakcie jej podciągania. Wyciąganiu rury z gruntu przy użyciu wibratora towarzyszy wypływ betonu i formowanie trzonu pala.

Betonowanie pod ciśnieniem zapewnia uzyskanie dobrego kontaktu z gruntem na pobocznicy pala  i pozwala na osiągnięcie projektowanych nośności pala już przy niedużych zagłębieniach stopy pala w podłoże nośne.

Do wykonania pali VDP stosuje się wibratory nasadowe lub przelotowe. Zastosowanie wibratora przelotowego umożliwia wykonanie pali o praktycznie dowolnej długości. W przypadku konieczności znacznego zagłębienia podstawy pala w grunty zagęszczone, stosuje się dodatkowo płuczkę wodną.

Pale SDP oraz VDP systemu Kellera wykonuje się na ogół z betonu klasy C20/25 lub wyższej. Jeżeli względy statyczne tego wymagają, pale zbroi się np. koszem zbrojeniowym lub profilem stalowym. Zastosowanie wibratora przelotowego do wykonywania pali VDP pozwala na szybkie i pewne wprowadzenie zbrojenia o dowolnej długości jeszcze przed zabetonowaniem pala.

W trakcie wykonawstwa na bieżąco rejestrowane są następujące parametry produkcyjne:

 • długość pala,
 • opór pogrążania rury / świdra w podłoże gruntowe,
 • prędkość pogrążania oraz wyciągania,
 • ciśnienie oraz objętość pompowanego betonu.

 

W zakresie badań kontroli jakości zrealizowanych robót wykonujemy próbne obciążenia pali, badania ciągłości metodą Sonic Echo, badania ciągłości metodą Cross Hole Sonic Logging, badania wytrzymałości betonu, powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

Zasadniczymi zaletami pali SDP / VDP są:

 • brak urobku wydostającego się na powierzchnię,
 • bardzo duże nośności spowodowane dogęszczeniem gruntu wokół pala w czasie wykonawstwa,
 • szybki i pewny montaż zbrojenia, niskie zużycie betonu w porównaniu z palami wykonywanymi w innych technologiach,
 • duża szybkość wykonania oraz niskie koszty.

  

Pale prefabrykowane wbijane

Do grupy pali przemieszczeniowych, które wykonuje Keller Polska należą również pale prefabrykowane wijane. Najczęściej wykorzystywane są przekroje żelbetowe o wymiarach 40x40cm i długościach dochodzących do 15m. Do wbijania prefabrykatów żelbetowych używane są maszyny typu Liebherr oraz ABI Banut.

Prefabrykowane pale wbijane wykorzystywane są najczęściej do posadowienia fundamentów wiaduktów. Charakteryzują się wysokimi nośnościami i niewielkimi osiadaniami. W trakcie wbijania pali oprócz szacowania nośności na podstawie wpędów możliwe jest wykonanie dynamicznych badań nośności.

Głównymi zaletami pali prefabrykowanych wbijanych są:

 • duża szybkość wykonania,
 • brak urobku zapewnia "czysty" plac budowy,
 • wysoka klasa betonu zapewnia dużą sprężystość pala jak również odpowiednią szczelność oraz odporność na agresywne działanie wody i gruntu,
 • pale można wykonywać niezależnie od warunków pogodowych.
pref 2 pref 4 pref 3

 

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdańsk
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

logo fb szare Facebook 
logo in szare Linkedin
logo instagram szare Instagram 
logo youtube szare Youtube
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.