Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division

Polityka CSR

Firma Keller sp. z o.o. już od wielu lat świadomie i odpowiedzialnie podejmuje liczne przedsięwzięcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility). Znajdują one swoje odzwierciedlenie zarówno w strategii firmy, jak i w działaniach operacyjnych. Powyższa polityka jest prowadzona jednocześnie w kilku obszarach, takich jak:

BHP w miejscu pracy

Sprawy bezpieczeństwa i higiena w miejscu pracy należą do priorytetowych kwestii w Keller Polska. Zarząd firmy Keller Group z siedzibą w Londynie w 2009 r. wprowadził we wszystkich swoich spółkach program pod nazwą THINK SAFE, zmierzający do radykalnej zmiany sposobu myślenia pracowników. Myślą przewodnią tego programu jest zasada, że żaden wypadek nie może się powtórzyć. Wszyscy pracownicy firmy znają przepisy BHP i przestrzegają zasad zachowania ostrożności na stanowisku pracy, bez podejmowania jakiegokolwiek ryzyka, które stwarzałoby zagrożenie również dla pozostałych osób.

Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

Szkody wyrządzane środowisku naturalnemu z roku na rok stają się coraz większe i poważniejsze. W związku z tym ochrona środowiska jest jednym z ważniejszych kierunków działalności firmy. Keller Polska jako przedsiębiorstwo prowadzące wielowymiarowe i różnorodne prace budowlane nie pozostaje bez wpływu na środowisko naturalne. Starania naszych pracowników w zakresie ochrony przyrody zainspirowały nas do stworzenia programu środowiskowego i wyznaczenia podstawowych celów w tym zakresie. Firma staje się w ten sposób aktywnym rzecznikiem ochrony środowiska naturalnego.

Etyka w biznesie

Etyczne postępowanie w stosunku do całego otoczenia biznesowego - pracowników, podwykonawców/ dostawców, klientów i udziałowców. Uczciwość, rzetelność i partnerstwo są dla nas elementami codziennej pracy, a nie pustymi hasłami. Na poziomie Keller Group mamy wdrożony Kodeks Postępowania w Businessie zgodny z brytyjskim prawodawstwem i panującymi tam zwyczajami.

Wsparcie dla pracowników firmy

Siłą firmy Keller Polska sp. z o.o. są przede wszystkim zatrudnieni w niej ludzie. Dlatego przedsiębiorstwo wspomaga swoich pracowników i ich rodziny, w szczególności te osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Pomoc ta wyraża się w wielu podejmowanych działaniach, np. w zakupie podręczników szkolnych dla dzieci pracowników, opłaceniu kolonii letnich dla dzieci, przygotowaniu paczek okolicznościowych dla rodzin, organizowaniu Mikołajek dla najmłodszych.

Wolontariat pracowniczy, działalność charytatywna na rzecz różnych organizacji

Firma Keller sp. z o.o., choć mocno skoncentrowana na bieżącej działalności i rozwoju własnego przedsiębiorstwa, dostrzega ogromne potrzeby innych osób i podejmuje liczne przedsięwzięcia na ich rzecz bądź też wspiera cenne i ciekawe inicjatywy społeczne, z którymi zgłaszają się sami pracownicy firmy a także różne organizacje i fundacje.

Jedną z organizacji, z którą współpracujemy już od 2009 r., jest Fundacja „Mam Marzenie” (www.mammarzenie.org). Celem tej organizacji jest spełnienie marzeń dzieci, które cierpią na choroby zagrażające ich życiu, często nieuleczalne. Wspólnie z fundacją „Mam Marzenie” udało nam się pomóc m.in. Tomkowi, Olafowi, Ewie oraz Zuzi. Chłopcy marzyli o nowych zabawkach. Otrzymali długo wyczekiwany prezent: Tomek cieszył się z robota, któremu szybko nadał imię Zipi, Olaf zaś z programowanych klocków LEGO. Ewa z kolei koniecznie chciała mieć różowy pokój i dzięki pomocy firmy Keller Sp. z o.o. jej ogromne marzenie również się spełniło. Szczęście zagościło też w serduszku małej Zuzi, która tak bardzo czekała na aparat fotograficzny. Swoje pierwsze fotografie oczywiście przesłała do darczyńców.

f2 f1 d5

Firma Keller sp. z o.o. od 2012 r. współpracuje także z Fundacją „Pożywienie – Darem Serca” (www.fpds.org.pl). Celem tej organizacji jest stworzenie programów masowego rozpowszechniania pożywienia, tak aby żadne dziecko nie było głodne. Pomoc dla tej fundacji to nie tylko wsparcie finansowe, lecz także inne doraźne akcje, np. użyczenie samochodu służbowego i pracownika do transportu warzyw, mrożonek lub innych artykułów spożywczych, podarowanych fundacji przez producentów i sprzedawców tychże artykułów, do stołówki należącej do fundacji. Należy podkreślić, że stołówka fundacji wydaje codziennie około 700 posiłków potrzebującym dzieciom i młodzieży.

d1 f3 d4

 Miejscem, o którym firma Keller sp. z o.o. w szczególności pamięta, jest Dom Samotnej Matki na Pradze w Warszawie (ul. Szymanowskiego 4A). W 2011 r. i 2012 r. udało się zebrać artykuły spożywcze, środki czystości, ubrania dla dzieci i zabawki, które zostały przekazane tuż przed świętami Bożego Narodzenia.

W 2012 r. firma Keller sp. z o.o. wzięła również udział w akcji „Szlachetna paczka”, organizowanej przez Stowarzyszenie WIOSNA. Przygotowano wówczas paczkę na święta Bożego Narodzenia dla wybranej rodziny, w paczce znalazły się m.in.: lodówka, materac, buty, odzież, artykuły spożywcze i szkolne, chemia.

  d2

d3

Aktywnie wsparliśmy również w 2013 r. akcję charytatywną „Gramy dla Pawła”, zorganizowaną przez rodziców Szkoły Podstawowej nr 344 w Warszawie. Podczas loterii i aukcji, na którą to przekazaliśmy kilkadziesiąt różnych gadżetów, zostały zebrane pieniążki potrzebne na leczenie Pawła, ciężko chorego na białaczkę.

Firma dostrzega, jak ogromne są potrzeby społeczne i jak wiele grup oczekuje realnej pomocy. W związku z tym przedsiębiorstwo nawiązało kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, aby odpowiadać na zapotrzebowania środowiska lokalnego i w ten sposób wspierać najbliższą wspólnotę.

Keller sp. z o.o. nawiązała również współpracę ze Stowarzyszeniem na rzecz Kultury Młodzieżowej Aktywacja. W ramach akcji, ukierunkowanej na legalną działalność street-artową, przeprowadzonej w październiku  2013 r., pomalowano filary na skrzyżowaniu Hynka i Al. Krakowskiej w Warszawie. Firma Keller sp. z o.o. ze swojej strony użyczyła dwa zestawy rusztowań.

  f5f6

 

Również w październiku 2013 r. pomogliśmy finansowo firmie Prekursor Artystyczny w przygotowaniu imprezy artystycznej dla dzieci przebywających w Klinice Reumatologii Wieku Rozwojowego w Warszawie przy ul. Spartańskiej 1. Dzięki temu podopieczni kliniki mogli obejrzeć widowisko z cyklu „Bezpieczna Droga do Szkoły”. Ogromny aplauz małych widzów wzbudził spektakl pt. Borsuk Bazyli rusza do miasta.

f7 d6 f8

 

Pomagamy także Klubowi Sportowemu „1” w Ożarowie Mazowieckim. Dzięki wsparciu finansowemu ze strony firmy Keller sp. z o.o. ośrodek może z roku na rok doskonalić bazę treningową i wychowawczą. Bardzo dobre warunki sportowe przyczyniają się do tego, że zawodnicy tego klubu należą do kadry narodowej i kadry wojewódzkiej juniorów i młodzików. Osiągają również sukcesy sportowe na arenie międzynarodowej, co potwierdzają liczne medale.

Ciekawy obszar aktywności firmy Keller sp. z o.o. stanowi pomoc finansowa kierowana pod adresem Grupy Ratowniczej R2 (www.rkwadrat.pl). Jest to grupa ratowników medycznych na motocyklach i rowerach działająca w pewnych okresach na terenie Małopolski, głównie Krakowa i okolic. To cenna inicjatywna, zasługująca na uznanie, gdyż motocykle i rowery potrafią dojechać do wypadku znacznie wcześniej niż karetka.

Dla firmy Keller sp. z o.o. ważny jest też wymiar kulturalny różnych przedsięwzięć. W związku z tym firma wspiera działania Fundacji Ave Patria, zajmującej się ważnym dziełem krzewienia postaw i wartości patriotycznych w społeczeństwie. Fundacja do tej pory zwróciła się o pomoc w zakresie sfinansowania dwóch koncertów muzyki poważnej z okazji dnia liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II.

Chcemy podkreślić, że większość z podejmowanych akcji charytatywnych w Keller Polska są samodzielną inicjatywą pracowników naszej firmy!  To właśnie nasi pracownicy sami nawiązali współpracę z fundacjami: Mam Marzenie, Pożywienie Darem Serca, Grupą Ratowniczą R2, czy też Grupą Młodzieżową Aktywacja. To nasi pracownicy byli inicjatorami pomocy świątecznej dla Domu Samotnej Matki, udziału w akcji Szlachetna Paczka i pomocy dla ciężko chorego Pawła, poświęcając tym działaniom swój czas i energię. To między innymi dzięki zaangażowaniu i pomocy naszych pracowników firma Keller Polska Sp. z o.o. dąży do poznania praktycznego wymiaru zrównoważonego rozwoju.

 

Pierwszy ogólnopolski zlot krwiodawców na Stadionie Narodowym w Warszawie 4 lipca 2015

4 lipca 2015 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie miał miejsce pierwszy ogólnopolski zlot krwiodawców zorganizowany przez fundację Dzień Dla Życia. Uczestnicy wydarzenia oddawali krew, podpisywali oświadczenia woli oraz rejestrowali się do banku szpiku jako potencjalni dawcy. Głównym celem organizatorów było pobicie rekordu Polski w ilości krwi oddanej w jednym miejscu i czasie. Ten cel został osiągnięty – krew oddało aż 397 osób! Keller Polska był jednym ze sponsorów tej szczytnej akcji, a wielu naszych pracowników znalazło się w gronie rekordowej ilości krwiodawców.

  zlot 1 zlot 2

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdańsk
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

logo fb szare Facebook 
logo in szare Linkedin
logo instagram szare Instagram 
logo youtube szare Youtube
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.