Keller Polska Sp. z o.o.

Geotechnika bez ryzyka
Keller Polska Sp. z o.o. - Keller EMEA Division
wibrator do wibroflotacji Wibroflotacja jest technologią stosowaną w gruntach sypkich, które wzmacnia się przez ich odpowiednie zagęszczenie. Piaszczyste i żwirowe warstwy w podłożu oraz niekontrolowane nasypy piaszczyste mają często zbyt niskie zagęszczenie, uniemożliwiające bezpieczne posadowienie budowli. Stosując wibratory wgłębne Kellera można podwyższać i wyrównać stopień zagęszczenia gruntu, niezależnie od poziomu zwierciadła wody gruntowej.

Rodzaj wibratora (moc, częstotliwość i amplituda drgań)  każdorazowo dobierany jest indywidualnie dla każdego projektu, biorąc pod uwagę wiele czynników m.in. istniejącą sąsiednią zabudowę, rodzaj gruntu, niezbędny zasięg wzmocnienia, itp.

Wibrator podwiesza się zwykle na dźwigu lub koparce. Dla osiągnięcia zaplanowanej głębokości wibrator przedłuża się za pomocą odpowiednich rur prowadzących. Pogrążanie wibratora w grunt oraz zagęszczanie może być wspomagane silnym wypływem wody lub powietrza przez zintegrowane dysze znajdujące się przy ostrzu a czasem również na trzonie wibratora. Zagęszczanie wykonuje się ruchem posuwisto-zwrotnym od dołu do góry, z  określonym postępem pionowym.
 
Efektywność zagęszczania zależy od parametrów technicznych użytego wibratora, rodzaju gruntu i przyjętego rozstawu punktów. Firma Keller posiada bogate doświadczenie umożliwiające opracowanie właściwej koncepcji posadowienia. Liczbę punktów, rozstaw i głębokość zagęszczenia ustala się biorąc pod uwagę rodzaj podłoża, typ konstrukcji, kształt fundamentu i wymagany stopień poprawy podłoża. Osiągnięcie w danych warunkach optymalnego układu punktów i sposobu zagęszczania wymaga jednak przeprowadzenia weryfikacji w terenie. Poprzez odpowiedni dobór głębokości i rozmieszczenia punktów wibroflotacji możliwe jest zagęszczenie podłoża gruntowego o dowolnym obrysie.
 
W ramach badań kontroli osiągniętego stopnia zagęszczenia wykonuje się statyczne lub dynamiczne sondowania gruntu, zwykle przed wykonaniem wibroflotacji oraz ponownie po jej zakończeniu.

 
swf1 Wibroflotacja - animacja

 

Zaletami wibroflotacji są:

  • sprawdzona skuteczność działania technologii wibroflotacji,
  • zwiększenie i ujednorodnienie modułu ściśliwości podłoża gruntowego,
  • bieżąca kontrola efektywności zagęszczania podłoża na podstawie obserwacji poboru prądu przez wibrator,
  • technologia wyjątkowo prosta uniwersalna i elastyczna w wykonawstwie i projektowaniu,
  • możliwe jest wykonanie wzmocnienia w sposób dostosowany do aktualnej budowy i stanu podłoża gruntowego oraz spodziewanych obciążeń,
  • nieszkodliwa dla środowiska ze względu na naturalne materiały, wzmocnienie jest atrakcyjne pod względem czasu i kosztów wykonania.

etapy wibroflotacji

1. Zagłębianie

Drgający wibrator, przy udziale płuczki wodnej lub powietrznej, pogrąża się w grunt do planowanej głębokości. Drobne frakcje gruntu są przy tym wynoszone na powierzchnię przez wypływającą wodę. Po osiągnięciu planowanej głębokości zmniejsza się dopływ wody.

2. Zagęszczanie

Zagęszczanie gruntu wykonuje się od dołu do góry. Strefa oddziaływania wibratora osiąga średnicę do 5 m. Przyrost zagęszczenia gruntu poznaje się po zwiększonym poborze prądu przez wibrator.

3. Wypełnianie

Wokół wibratora tworzy się lej na skutek osiadania gruntu, który wypełnia się materiałem dowiezionym (A) lub rodzimym (B).
Zasyp stanowi do 10% zagęszczanej objętości.

4. Zakończenie

Po wykonaniu wibroflotacji poziom roboczy wyrównuje się a następnie dodatkowo zagęszcza wibratorem powierzchniowym.

 

W strefie oddziaływania wibratora, zależnej od rodzaju gruntu, typu wibratora oraz zastosowanej metodyki robót, następuje przemieszczenie ziaren gruntu prowadzące do wzrostu stopnia ich upakowania. W zależności od właściwości podłoża i intensywności zagęszczania osiąga się zmniejszenie objętości gruntu o ok. 10%.

upakowanie ziaren wibroflotacja zakres

  

Zakres zastosowań:

  • grunty sypkie.
wibroflotacja 1 wibroflotacja 2 wibroflotacja 3

Nasze oddziały

Ożarów Maz.
Gdańsk
Kraków
Poznań
Wrocław
Szczecin

Społeczności

logo fb szare Facebook 
logo in szare Linkedin
logo instagram szare Instagram 
logo youtube szare Youtube
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.