Stalowe ścianki szczelne utrzymujące różnicę poziomów gruntu wykonane są z profili walcowanych wyposażonych w zamki na krawędziach. Ścianki takie mogą być zarówno wbijane, wwibrowywane i wciskane.

scianki-szczelne

Zastosowania

Obudowy wykopów pod konstrukcje parkingów, piwnic, pompowni, fundamentów itd.
Budowa grodzy
Budowa falochronów i przegród
Tworzenie barier dla przepływu wody gruntowej

Proces

Grodzice instaluje się kolejno na zaprojektowaną głębokość wzdłuż planowanego obwodu wykopu lub falochronu. Profile ścianek zazębiają się szczelnie tworząc ścianę tymczasowej lub stałej obudowy wykopu o zmniejszonym dopływie wód gruntowych. Jeśli potrzeba, instaluje się kotwy lub wewnętrzne usztywnienia do przeniesienia sił poziomych.

Ścianki szczelne z elementów walcowanych na zimno nie gwarantuje tak niskiej wodoprzepuszczalności jak z elementów walcowanych na gorąco ale mogą być bardziej opłacalne i przystępne. W każdym wypadku można dodać szczeliwo w celu zmniejszenia filtracji.

Zalety

Wykorzystanie zutylizowanych profili w ramach zrównoważonej gospodarki
Dostępne w licznych kombinacjach rozmiaru i wagi
Natychmiastowa bariera zapobiegająca osuwaniu się gruntu podczas głębienia wykopu
Stałe ścianki stalowe są zaprojektowane na długi okres eksploatacji

Gwarancja jakości

Firma dysponuje flotą nowoczesnych i bezpiecznych palownic do wykonania instalacji z wszelkiego rodzaju ścianek szczelnych w każdym środowisku. Własne biuro projektowe pozwala nam na spersonalizowanie opłacalnego rozwiązania dla każdego projektu, zaś lata doświadczeń umożliwiają nam na uniknięcie pułapek w projektowaniu i wykonawstwie.