Pale rurowe wbijane są odmianą pali prefabrykowanych stosowanych szczególnie często w budownictwie hydrotechnicznym do budowy nabrzeży, podpór pirsów i estakad.

pale-rurowe-wbijane

Zastosowania

Fundamenty budowli hydrotechnicznych
Budowle infrastrukturalne
Miejsca o szczególnie zróżnicowanych, trudnych warunkach geotechnicznych

Proces

W podłoże wwibrowywana i/lub wbijana jest stalowa rura najczęściej z otwartym dnem. W przypadku bardzo słabych gruntów stosowane jest zamknięcie rury stalowym ostrzem. W zależności od wymagań rura po wbiciu może być wypełniona kruszywem lub zabetonowana.

Zalety

Szybki montaż
Duża nośność
Nie ma potrzeby usuwania urobku jak dla pali wierconych i CFA
Szeroki asortyment dostępnych średnic rur

Gwarancja jakości

Jakość gwarantowana jest zarówno przez doświadczenie w wykonywaniu takich pali, zapis parametrów wykonania oraz badania odbiorowe, szczególnie statyczne i dynamiczne badania nośności.