Rosnący niedobór powierzchni pod zabudowę powoduje potrzebę wykorzystania terenów poprzemysłowych, które wymagają często remediacji wód gruntowych oraz gruntów w celu zmniejszenia ilości zanieczyszczeń.

Keller Polska jest idealnym partnerem do realizacji tego typu projektów, ponieważ oferuje optymalne rozwiązania uzdatniające zanieczyszczone tereny do ponownego użytku.