Zwiększanie nośności
Zwiększanie nośności

Przekazanie obciążenia na głębsze warstwy nośnego podłoża.

Bariery uszczelniające lub odcinające
Bariery uszczelniające lub odcinające

Zatrzymanie migracji zanieczyszczeń w gruncie lub zapobieganie przesiąkania wody przez zaporę lub wał.

Zabezpieczenia wykopów
Zabezpieczenia wykopów

Wykonanie stabilnych wykopów, zapobieganie ruchom i uszkodzeniom konstrukcji i instalacji.

Konstrukcje hydrotechniczne
Konstrukcje hydrotechniczne

Usługi dla rynku budownictwa wodnego.

Remediacja i rekultywacja
Remediacja i rekultywacja

Remediacja wód podziemnych i gruntów w celu redukcji zanieczyszczeń.

Przesłony i uszczelnienia przeciwfiltracyjne
Przesłony i uszczelnienia przeciwfiltracyjne

Kontrolowanie lub zapobieganie filtracji wody.

Zabezpieczenie skarp i zboczy
Zabezpieczenie skarp i zboczy

Zapewnienie stateczności.