Słabe, ściśliwe grunty mogą wymagać elementów konstrukcyjnych, które będą przenosić obciążenie na podłoże znajdujące się poniżej.

Bez względu na to czy mamy do czynienia z nowym obiektem, czy też istniejącą konstrukcją, Keller Polska oferuje rozwiązania dopasowane do Twojego projektu.

Rozwiązania takie są stosowane również w przypadku konieczności przeniesienia sił wyciągających.

Film