Keller Polska oferuje pełen zakres usług dla szeroko rozumianego rynku hydrotechnicznego. Obejmują one projektowanie i budowę nowych portów, pomostów i nabrzeży, a także rozbudowę istniejących konstrukcji.