Zarząd Fundacji KELLER

Dyrektor Personalny NEE

Agnieszka Miliszkiewicz-Pajdzińska

Dyrektor Personalny NEE

Magdalena Pałczyńska

Magdalena Pałczyńska

Dyrektor Finansowy, Główna Księgowa, Prokurent

Dyrektor ds. BHP, Jakości i Ochrony Środowiska NEE

Michał Nowakowski

Dyrektor ds. BHP, Jakości i Ochrony Środowiska NEE

Rafał Buca

Rafał Buca

Dyrektor Oddziału Północ

Dyrektor ds. Produkcji

Rafał Sobociński

Dyrektor ds. Produkcji

Kontakt
Pozostajemy do dyspozycji pod adresem email:  fundacjakeller.pl@keller.com