Wymiana dynamiczna jest odmianą zagęszczania dynamicznego i wykorzystuje energię spadającego ciężaru do wykonania kolumn z kruszywa o dużej średnicy w gruntach niespoistych i nasypach.

wymiana-dynamiczna

Zastosowania

Zwiększenie nośności
Redukcja osiadania
Ograniczenie możliwości upłynnienia
Likwidacja pustek i kawern gruntowych

Proces

Wybrany materiał jest wprowadzany w celu częściowego lub całkowitego przemieszczenia materiału typu in situ w celu utworzenia kolumn z zagęszczonego materiału. Warstwa pokrywająca powierzchnię składająca się z zagęszczonego wybranego materiału jest wymagana do skutecznego przeniesienia obciążenia na te, które zostały zagęszczone.

Zalety

Możliwość zagęszczania różnorodnych gruntów słabych
Zwiększenie nośności
Redukcja osiadania
Zagęszczenie poprawia parametry fizyczne i mechaniczne gruntów
Możliwość poprawienia warunków geotechnicznych do tego stopnia, że staje się możliwe posadowienie bezpośrednie
Czasem daje możliwość uniknięcia usuwania zanieczyszczonych nasypów