Cementowanie zagęszczające obejmuje wtłaczanie pasty cementowej w celu zagęszczenia luźnych gruntów niespoistych oraz ustabilizowania przypowierzchniowych pustych przestrzeni lub lejów krasowych.

Zastosowania

Odpowiednie dla niekontrolowanych nasypów oraz rozluźnionych, zapadowych, krasowych lub płynnych gruntów
Często stosowany pod istniejącymi konstrukcjami - rozwiązanie wybierane, ponieważ kolumny nie wymagają konstrukcyjnego połączenia z fundamentami
Zmniejszenie możliwości upłynnienia
Zmniejszenie lub korekta osiadania
Zwiększenie nośności
Stabilizowanie lejów krasowych

Proces

Po wprowadzeniu rury iniekcyjnej na maksymalną/projektową głębokość rozpoczyna się podawanie zaczynu w postaci pasty cementowej. W trakcie iniekcji rura jest powoli podnoszona co powoduje tworzenie się kolumny z nakładających się brył zaczynu. Rozszerzanie się pasty cementowej przemieszcza sąsiadujące grunty zwiększając ich gęstość, kąt tarcia wewnętrznego i sztywność.
Skuteczność metody można zwiększyć poprzez sekwencyjne podawanie pasty w kilku otworach iniekcyjnych. Niezależnie od rodzaju podłoża zostaje wykonane wzmocnienie kolumnami iniekcyjnymi o wysokim module sztywności.

Zalety

Często bardziej ekonomiczne od konwencjonalnych rozwiązań jak wymiana gruntu lub palowanie
Można stosować w miejscach o utrudnionym dostępie i na ograniczonej przestrzeni

Gwarancja jakości

Keller może zapewnić kompleksowe rozwiązania, które łączą iniekcję rozpychającą z monitorowaniem wzmacnianych budowli w czasie rzeczywistym. Firma posiada szeroki park maszynowy umożliwiający wykonanie prac w różnych warunkach, np. ograniczenie dostępu czy możliwość wykonania kolumn z piwnic.