Iniekcja zagęszczająca polega na wtłaczaniu w podłoże pasty piaskowo-cementowej w celu zagęszczenia luźnych gruntów niespoistych oraz ustabilizowania przypowierzchniowych pustych przestrzeni lub lejów krasowych.

iniekcja-rozpychająca-compaction-grouting

Zastosowania

Zagęszczenie niekontrolowanych nasypów oraz luźnych gruntów niespoistych, wypełniania kawern powstałych w wyniku szkód górniczych lub zjawisk krasowych
Iniekcja pod istniejącymi fundamentami - rozwiązanie wybierane, ponieważ kolumny nie wymagają połączenia z fundamentem, ich zadaniem jest zagęszczenie gruntu poniżej
Zmniejszenie ryzyka upłynnienia gruntu
Redukcja lub korekta osiadań
Zwiększenie nośności podłoża
Wypełnienie lejów krasowych

Proces

Po wprowadzeniu rury iniekcyjnej na projektową głębokość rozpoczyna się podawanie zaczynu w postaci pasty piaskowo-cementowej. W trakcie iniekcji rura jest cyklicznie podnoszona o stałą wartość co powoduje tworzenie się kolumny z nakładających się brył. Zwiększanie objętości bryły powoduje przemieszczanie ziaren gruntu powodując jego zagęszczenie, a w konsekwencji zwiększając  kąt tarcia wewnętrznego i sztywność.

Skuteczność metody można zwiększyć poprzez iniekcję otworów rozmieszczonych w określonej siatce, którą w razie potrzeby można dogęścić. W gruntach spoistych możliwa jest konsolidacja za pomocą iniekcji zagęszczającej pod warunkiem zapewnienia odpływu wody z porów. W gruntach słabych, poprzez uformowanie kolumn z pasty iniekcyjnej, możliwe jest wykonanie tzw. "sztywnych inkluzji". 

Zalety

Wykonanie iniekcji zagęszczającej jest często bardziej ekonomiczne od konwencjonalnych rozwiązań takich jak wymiana gruntu lub palowanie
Prace można prowadzić w miejscach trudnodostępnych i na ograniczonej przestrzeni

Gwarancja jakości

Keller może zapewnić kompleksowe rozwiązania, które łączą iniekcję zagęszczającą z monitorowaniem wzmacnianych budowli w czasie rzeczywistym. Firma posiada wyspecjalizowowany park maszynowy umożliwiający wykonanie prac w każdych warunkach, np. z wnętrza piwnicy.