Technologia wykonania ścian żelbetowych w pionowych szczelinach wykopywanych w gruncie za pomocą mechanicznych lub hydraulicznych łyżek chwytakowych zawieszonych na maszynach zwanych głębiarkami. Szczeliny zabezpieczane są przed zawaleniem się za pomocą zaczynów stabilizujących.

sciany-szczelinowe-i-barety

Zastosowania

Idealne w obszarach zabudowanych oraz dla dużych głębokości posadowienia, gdzie wykonanie wykopu przestrzennego wiązałoby się z wydobyciem znacznie większej objętości urobku
Szczególnie przydatne dla głębokich wielokondygnacyjnych fundamentów, podziemnych stacji kolejowych, podejścia tuneli, pompowni itp.
Obudowy wykopów rozpierane oraz wykonywane metodą półstropową lub podstropową
Budowa barier ograniczających przepływ wody gruntowej
Przenoszenie dużych obciążeń pionowych (barety)

Proces

Ściany szczelinowe wykonywane są za pomocą chwytaków tworzących wąski wykop w gruncie (szczelinę). Wykop utrzymywany jest przed zawaleniem przez zaczyn stabilizujący w postaci cieczy tiksotropowych lub zawiesin polimerowych. Zazwyczaj ściany szczelinowe są wykonane są jako zbrojone, chociaż zdarzają się przypadki wykonywania ścian bez zbrojenia. Łączenie sąsiadujących paneli ścian zabezpiecza się specjalnymi łącznikami rurowymi usuwanymi po zabetonowaniu sąsiednich sekcji, a przestrzeń po łączniku jest betonowana.

Oferujemy ściany szczelinowe w zakresie grubości od 500 do 1200 mm do głębokości maksymalej około 100 m.

Zalety

Mogą być zainstalowane blisko istniejących konstrukcji lub w obszarze ograniczonym
Mogą być używane w połączeniu z metodą półstropową lub podstropową

Gwarancja jakości

Keller posiada specjalistyczny sprzęt do wykonywania ścian szczelinowych i baret. Program badań przed rozpoczęciem robót, w trakcie robót oraz badań odbiorczych zapewnia wysoką jakość wykonywanych elementów. W ramach badań w czasie robót wykonuje się na przykład między innymi sprawdzenie: jakości materiałów, podłoża gruntowego, wykonania ścianek prowadzących, cieczy stabilizującej, wykonania szczeliny, szkieletu zbrojeniowego, formowania sekcji ściany, górnej powierzchni szczeliny po skuciu. Program monitorowania jest w każdym przypadku uzależniony od wymagań Generalnego Wykonawcy/Inwestora oraz od wewnętrznych zaleceń.

Film