Systemy iniekcji uszczelniającej obejmują wtryskiwanie roztworów wodnych w celu wzmocnienia ekspansywnych, zapadowych i odwodnionych gruntów spoistych i podtorowych kieszeni błota kolejowego.

Iniekcja uszczelniająca

Zastosowania

Często używana do wzmacniania gruntów pod planowanymi i istniejącymi kolejami, drogami i budynkami
Stabilizowanie gruntów ekspansywnych
Nasypy cementowe i powierzchnie wałów
Stabilizowanie podłoża pod linie kolejowe

Proces

Skład roztworu wodnego zależy od zastosowania. Po wprowadzeniu rur do obszaru iniekcji następuje wstrzyknięcie roztworu składającego się z wody, zawiesiny wapna, zawiesiny cementu lub chlorku potasu w celu zmniejszenia skurczu lub pęcznienia w przypadku gruntów ekspansywnych.

Zalety

Często bardziej ekonomiczne od konwencjonalnych rozwiązań jak wymiana gruntu
Można stosować w miejscach o utrudnionym dostępie i na ograniczonej przestrzeni

Gwarancja jakości

Keller może zapewnić kompleksowe rozwiązania, które łączą iniekcję uszczelniającą z monitorowaniem wzmacnianych budowli w czasie rzeczywistym. Firma posiada szeroki park maszynowy umożliwiający wykonanie prac w różnych warunkach.