Wiele projektów wymaga wykonania stabilnego wykopu oraz zagwarantowania, że wszelkie przemieszczenia z nim związane nie uszkodzą sąsiadujących konstrukcji lub instalacji.

Keller Polska oferuje elastyczne rozwiązania eliminacji ewentualnych problemów z tym związanych, nawet wysoce skomplikowane rozparcia wykopów, zarówno tymczasowe, jak i stałe.