Dlaczego warto pracować w Keller Polska?

Nasi pracownicy to najlepsi profesjonaliści w branży geotechnicznej– operatorzy, brygadziści, majstrowie, inżynierowie, projektanci, kadra zarządzająca i pozostali specjaliści - wszyscy czerpią motywację z naszej kultury i szans na rozwój. Mamy dobrą atmosferę pracy i wspieramy się nawzajem. Najważniejsze zalety pracy w Keller Polska to między innymi:

Uczestniczenie w ważnych projektach

Bierzemy udział w tworzeniu interesujących, ekscytujących i wymagających projektów w branży geotechnicznej, korzystając przy tym z najnowszego sprzętu oraz rozwiązań. W pracy chcemy być innowacyjni nawet w małych sprawach. Nigdy nie grozi nam rutyna.

Nauka i rozwój

Nasi pracownicy nie tylko mają okazję zdobywać praktyczną wiedzę przy realizacji najbardziej wymagających technologicznie projektów geotechnicznych, ale też korzystają z usystematyzowanych szkoleń np.: operatorskich, managerskich, specjalistycznych, czy językowych, które umożliwiają pełne wykorzystanie ich potencjału.

Keller kariera

Prawdziwe zaangażowanie

Każdy pracownik ma dużą odpowiedzialność za swoja pracę i bezpieczeństwo kolegów. Operator i majster na budowach,  projektanci przy opracowywaniu projektów, kadra zarządzająca za wyniki i rozwój ludzi.  Takie działanie w praktyce jest wysoce motywujące i pomaga przyciągać do nas najbardziej uzdolnione osoby w branży.

Konkurencyjne wynagrodzenie i uznanie

Oferujemy konkurencyjne stawki wynagrodzenia i korzyści pozapłacowe takie jak: opieka medyczna, grupowe ubezpieczenie na życie, dopłaty do nauki języka, zwroty pieniężne za zdobyte uprawnienia, program rekomendacji pracowniczej, paczki świąteczne, dopłaty do rekreacji i urlopów i wiele innych.

Zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie

Chcemy, aby każda osoba, która pracuje dla nas lub z nami dotarła bezpiecznie do domu po zakończonej pracy. Nasz zarząd i kierownictwo nieustannie skupiają się na osiąganiu celów związanych z ograniczeniem wypadków i doskonaleniem zasad bezpieczeństwa.

Społeczna odpowiedzialność

Identyfikujemy obszary na których nasza działalność ma wpływ na społeczeństwo i gdzie mamy obowiązki, które wykraczają poza nasze wyniki finansowe. Są one związane z bezpieczeństwem, środowiskiem, naszą rolą jako pracodawcy i społecznościami, w których pracujemy. Traktując te zobowiązania poważnie, liczymy na to, że nasi pracownicy będą dumni z pracy w Keller Polska.                                                                                                       

Część globalnej firmy oferującej możliwości rozwoju i międzynarodowej kariery

Keller Polska jest częścią Keller Group, która obecna jest w ponad 40 krajach na sześciu kontynentach. Dla ambitnych i uzdolnionych osób, które mają nastawienie globalne i chcą podróżować jest to szansa na rozwijanie kariery międzynarodowej.

kobieta-mezczyzna-budowa-keller

Organizacja ucząca się

Duch współpracy i ciągłego doskonalenia sprawia, że jesteśmy organizacją uczącą się. Poprzez nasz rozwój i przekazywanie technologii pomiędzy regionami i firmami, możemy zapewnić, że nasi inżynierowie mają dostęp do najszerszego zakresu rozwiązań oraz możliwości dalszego pozyskiwania najbardziej zaawansowanej wiedzy technicznej.

Przedsiębiorczość i rodzinna atmosfera

Pomimo bycia dużą, światową grupą panuje u nas rodzinna atmosfera.

Zmieniamy otoczenie

Podczas gdy nasz wkład jest często niewidoczny, praca w Keller dotyczy niemal każdego aspektu współczesnego życia. Pomagamy tworzyć współczesną infrastrukturę.

Uczciwe praktyki zatrudnienia

Tworzymy środowisko pracy, w którym każdy pracownik jest zatrudniany i awansowany wyłącznie na podstawie jego zasług i osobistej pracy, wolne od dyskryminacji i prześladowań. Cenimy sobie różnorodność i uznajemy indywidualne różnice wierząc, że nasza wewnętrzna kultura pomaga firmie rozwijać się jako silnej, dynamicznej i innowacyjnej organizacji.