Zagęszczanie impulsowe odbywa się za pomocą młota hydraulicznego uderzającego wielokrotnie w płytę uderzeniową leżącą na powierzchni terenu. Dotyczy gruntów niespoistych zalegających do głębokości maksymalnie około 6 m.

zageszczanie-impulsowe

Zastosowania

Zwiększenie nośności podłoża
Redukcja osiadania

Proces

Energia uderzeń młota przenoszona jest na znajdujące się poniżej terenu rozluźnione grunty niespoiste zwiększając ich zagęszczenie. Siatka punktów wzmocnienia zazwyczaj ułożona jest zgodnie z metodą „sweep nad track”, która uwzględnia ułożenie punktów dookoła stojącej maszyny obracającej jedynie ramieniem z zamontowanym młotem. Odstęp punktów zależy od rodzaju i stanu podłoża oraz obciążeń i geometrii konstrukcji.

Zalety

Zagęszczenie poprawia parametry fizyczne i mechaniczne gruntów niespoistych
Niskie koszty wzmocnienia do głębokości około 3 - 4 metrów
Umożliwia zastosowanie fundamentów posadowionych bezpośrednio zamiast posadowień głębokich

Gwarancja jakości

Energia uderzenia oraz odkształcenia podłoża są monitorowane i rejestrowane dla każdego punktu wzmocnienia. Pozwala to geotechnikowi ocenić skuteczność metody i określić moment zakończenia zagęszczania w danym punkcie na podstawie opracowanego dla danego terenu kryterium. Rejestracja parametrów umożliwia także identyfikację stref niedogęszczonych w celu ewentualnego zminimalizowania wymaganych działań naprawczych.

Film