Zagęszczanie impulsowe odbywa się za pomocą młota hydraulicznego uderzającego wielokrotnie w płytę uderzeniową leżącą na powierzchni terenu. Dotyczy gruntów niespoistych zalegających do głębokości maksymalnie około 6 m.

Zastosowania

Zwiększenie nośności podłoża
Redukcja osiadania

Proces

Energia uderzeń młota przenoszona jest na znajdujące się poniżej terenu rozluźnione grunty niespoiste zwiększając ich zagęszczenie. Siatka punktów wzmocnienia zazwyczaj ułożona jest zgodnie z metodą „sweep nad track”, która uwzględnia ułożenie punktów dookoła stojącej maszyny obracającej jedynie ramieniem z zamontowanym młotem. Odstęp punktów zależy od rodzaju i stanu podłoża oraz obciążeń i geometrii konstrukcji.

Zalety

Zagęszczenie poprawia parametry fizyczne i mechaniczne gruntów niespoistych
Niskie koszty wzmocnienia do głębokości około 3 - 4 metrów
Umożliwia zastosowanie fundamentów posadowionych bezpośrednio zamiast posadowień głębokich

Gwarancja jakości

Energia uderzenia oraz odkształcenia podłoża są monitorowane i rejestrowane dla każdego punktu wzmocnienia. Pozwala to geotechnikowi ocenić skuteczność metody i określić moment zakończenia zagęszczania w danym punkcie na podstawie opracowanego dla danego terenu kryterium. Rejestracja parametrów umożliwia także identyfikację stref niedogęszczonych w celu ewentualnego zminimalizowania wymaganych działań naprawczych.

Film