Uważamy, że nikt nie powinien być poszkodowany w wyniku prac, które realizujemy. Naszym bezwzględnym celem jest zero wypadków dzięki skutecznemu zarządzaniu zdrowiem i bezpieczeństwem we wszystkich działaniach i na każdym etapie.

Odpowiedzialność każdej osoby

Każda osoba w Keller Polska odpowiada za bezpieczeństwo własne oraz swojego otoczenia. Wszyscy pracownicy, wykonawcy i osoby trzecie są odpowiednio przeszkolone i mają prawo kwestionować wszelkie niebezpieczne praktyki.

Wszystkim wypadkom można zapobiec

Wszystkie urazy i wypadki mogą być wyeliminowane dzięki odpowiedniej prewencji
i przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa.

Wyciągamy wnioski

Nieustannie pracujemy nad analizą przyczyn wypadków i zagrożeń oraz wyciągamy wnioski
z każdego zdarzenia tak, aby uniknąć go w przyszłości.

Standardy bezpieczeństwa

Zawsze, bez wyjątku, stosujemy najwyższe standardy zapewnienia  bezpieczeństwa, a także procedury wraz z odpowiednimi narzędziami i wyposażeniem.

Upoważnienie do wstrzymania pracy

Każdy z naszych Pracowników ma bezwzględne prawo do przerwania pracy, gdy widzi działania niebezpieczne bądź zagrażające bezpieczeństwu kogokolwiek, bez ryzyka poniesienia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji.

Zarządzanie bezpieczeństwem

Nasi managerowie i kierownicy odpowiadają za bezpieczeństwo naszych pracowników i mają obowiązek zapewnić skuteczne zarządzanie bezpieczeństwem.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania