Wibroflotacja jest technologią pozwalającą na zagęszczenie gruntów niespoistych za pomocą wibratora wgłębnego. Technologia została wynaleziona i opracowana przez Kellera już w latach 30-tych ubiegłego wieku i od tego czasu wykorzystana została w tysiącach projektów.

wibroflotacja

Zastosowania

Ograniczanie osiadania fundamentu
Zwiększenie nośności pozwalające zmniejszyć wymiary fundamentu w planie
Zwiększenie sztywności podłoża
Zwiększenie wytrzymałości podłoża na ścinanie
Ograniczenie możliwości upłynnienia
Zwiększenie stateczności zboczy
Zmniejszenie głębokości posadowienia
Zapobieganie przemieszczeniom spowodowanym trzęsieniami ziemi
Bardzo efektywne do zagęszczania piasków i rekultywacji gruntów

Proces

Zawieszony na dźwigu wibrator jest wprowadzany w podłoże dzięki wibracjom wspomaganym ciśnieniem wody. Energia wibracji zmniejsza siły tarcia pomiędzy cząsteczkami gruntu, dzięki czemu zagęszcza się on w trakcie podnoszenia wibratora. Do wytwarzającego się wokół wibratora leja wsypuje się kruszywo aby uzupełnić zmniejszenie objętości gruntu. Zagęszczanie wykonuje się ruchem posuwisto-zwrotnym od dołu do góry przy ciągłym uzupełnianiu kruszywa.

Głębokość wzmocnienia zależy od potrzeb każdego z projektów i zwykle wynosi od 5 do 15 m, a maksymalnie około 35 – 40 m.

Urządzenia wykorzystywane w tej technologii są wyposażone w system zbierania danych, takich jak natężenie prądu i prędkość penetracji/podnoszenia. Wszystkie dane są rejestrowane i wyświetlane na monitorze w kabinie operatora wraz z określonymi wartościami docelowymi. Monitorowanie pozwala operatorowi skorygować wszelkie odchylenia w czasie rzeczywistym podczas procesu wykonania wzmocnienia, aby utrzymać zagęszczenie zgodne ze specyfikacją projektu.

Zalety

Uniwersalna metoda wzmacniania gruntu, którą można dostosować w zależności od warunków geotechnicznych i wymagań odnośnie fundamentów
Oferuje ekonomiczne rozwiązanie poprawy własności gruntu
Może być realizowana do prawie każdej głębokości
Stosunkowo szybka realizacja - kolejne roboty budowlane mogą następować bardzo szybko
Wzmocnienie podłoża umożliwia realizacją płytkiego posadowienia bezpośredniego, co może prowadzić do oszczędności
Przyjazna dla środowiska, ponieważ wykorzystuje materiały naturalne i miejscowe
Niezwykle cicha metoda przy niskich częstotliwościach wibracji
Tylko niewielka objętość gruntu musi zostać usunięta w czasie procesu wykonania, dzięki czemu unika się kosztów związanych z usuwaniem urobku typowym dla technologii CFA i pali wierconych
Nie zmienia poziomu platformy roboczej

Gwarancja jakości

Sprzęt wibracyjny, którego używamy, został zaprojektowany i wyprodukowany przez naszego wewnętrznego producenta maszyn, wyłącznie na użytek firmy Keller.

Autorskie oprogramowanie do zarządzania jakością produkcji pozwala nam obserwować i analizować dane w czasie rzeczywistym oraz sprawdzać poprawność wykonywanych prac.

W czasie procesu wykonania rejestrowanych jest szereg parametrów produkcyjnych takich jak głębokość, natężenie prądu, siła docisku, prędkość penetracji/podnoszenia, czas, data i numer elementu.

Do sprawdzenia jakości wykonanych kolumn mogą być również wykorzystywane próbne obciążenia statyczne, sondowania statyczne i dynamiczne i weryfikacja średnicy kolumny.