Metoda ta polega na wzmocnieniu podłoża przy użyciu betonowych kolumn przemieszczeniowych CSC® (Controlled Stiffness Column) charakteryzujących się stosunkowo wysokim modułem odkształcenia. Kolumny wykonywane są przez ściśliwe podłoże aż do warstw nośnych w celu zredukowania osiadania i zwiększenia nośności. Efektywność wzmocnienia zależy od relacji sztywności pomiędzy gruntem i kolumnami. Obciążenie od konstrukcji jest przenoszone na podłoże i kolumny poprzez warstwę transmisyjną lub sztywny fundament.

kolumny-przemieszczeniowe-csc

Zastosowania

Budynki przemysłowe i handlowe
Nasypy drogowe i kolejowe
Zbiorniki i terminale
Budynki mieszkalne i publiczne
Magazyny
Public buildings
Posadzki przemysłowe
Turbiny wiatrowe

Proces

Maszyna rozpoczyna pracę na uprzednio przygotowanej, odpowiednio wytrzymałej platformie roboczej. Kolumny CSC wykonywane są poprzez wkręcanie świdra przemieszczeniowego lub wwibrowywanie rury. Po osiągnięciu głębokości projektowej lub projektowych oporów rozpoczyna się betonowanie z jednoczesnym podnoszeniem narzędzia. Świeży beton utrzymuje ściany powstałego otworu, a po stwardnieniu tworzy trzon kolumny. Głowice kolumn, dla świeżego betonu, są ścinane do poziomu posadowienia mechanicznie lub skuwane po jego stwardnieniu.

Zalety

Umożliwiają zastosowanie posadowień bezpośrednich na wzmocnionym ściśliwym podłożu
Zwiększają nośność słabego podłoża, nawet dla dużych obciążeń
Skutecznie redukują osiadania (ze współczynnikiem redukcji od 3 do 8)
Mogą być stosowane we wszystkich sektorach budownictwa, dla większości konstrukcji i rodzajów podłoża
Prace budowlane mogą, w większości przypadków, rozpocząć się natychmiast po wzmocnieniu podłoża
Minimalna wielkość urobku

Gwarancja jakości

W celu zapewnienia najwyższej jakości rozwiązania sztywne kolumny betonowe kontrolowane są przed, w trakcie oraz po instalacji. Można przeprowadzić różne testy, między innymi:

  • Poletka próbne do weryfikacji parametrów zaprojektowanych kolumn
  • Cyfrowa rejestracja parametrów produkcyjnych
  • Badania ciągłości i długości, próbne obciążenia statyczne, badania wytrzymałości na ściskanie próbek betonu, weryfikacja średnicy.

Rodzaj i częstość badań zależy od rodzaju i rozmiaru projektu, a także warunków geotechnicznych.