Podłoże wymaga często różnych zabiegów aby przenieść ciężar budowli. Może to oznaczać konieczność poprawy parametrów gruntów lub wykonanie fundamentów przenoszących obciążenia na głębiej położone warstwy nośne.

Film