Pionowe ściany wykonywane są w gruncie z zaczynu cementowo-bentonitowego w celu wytworzenia bariery o niskiej wodoprzepuszczalności.

pionowe-przesłony-przeciwfiltracyjne

Zastosowania

Tworzenie bariery dla przepływu wody gruntowej
Odcięcie skażonych wód gruntowych
W kombinacji z membraną HDPE zapobiega poziomej migracji gazu
Zazwyczaj instalowane pod zaporami, w obiektach przeciwpowodziowych oraz w wysypiskach odpadów

Proces

Pionowa przesłona osiągające głębokości dochodzące do 25 m wykopywane są zazwyczaj przy użyciu koparki lub trenchera. W trakcie kopania jednocześnie pompowana jest do wykopu mieszanka cementowo-bentonitowa. Przesłona po stwardnieniu gwarantuje stałą barierę o niskiej wodoprzepuszczalności dla wód gruntowych i odcieków.  W przypadku zabezpieczeń związanych z migracją gazu w ścianie umieszcza się membranę polietylenową o wysokiej gęstości (HDPE).

Zalety

Szybka instalacja
Tanie rozwiązanie dla barier o niskiej wodoprzepuszczalności
Współczynnik filtracji na poziomie 1x10-9m/s
Odporna na działania metali ciężkich i zanieczyszczeń organicznych, w tym lotnych związków organicznych

Gwarancja jakości

Keller posiada dziesiątki lat doświadczeń w instalacji pionowych przesłon przeciwfiltracyjnych na całym świecie. Połączenie specjalnie opracowanej mieszanki z surową kontrolą jakości gwarantuje że gotowy produkt wytrzyma próbę czasu. W trakcie wykonania pobierane są próbki mieszaniny do badań (opad, ciężar właściwy, filtracja, wytrzymałość na ściskanie oraz pH).