Keller Polska dostarcza rozwiązania geotechniczne dla rynku biurowego, hoteli, centrów dystrybucyjnych i logistycznych, sprzedaży detalicznej, centrów danych oraz innych ważnych uczestników gospodarki.

Wyzwania z którymi sobie radzimy

Często stosowane wzmocnienia podłoża pod posadowienie bezpośrednie budowli
Osiadające konstrukcje można ustabilizować, podchwycić albo wyrównać w trakcie ich eksploatacji
Możemy zaprojektować i zrealizować każdy rodzaj posadowienia głębokiego, w zależności od potrzeb
Pracujemy wydajnie, terminowo i zgodnie z ustalonym harmonogramem