Kolumny żwirowe

Technologia polega na wykonaniu kolumn z kruszywa za pomocą wibratora wgłębnego w celu wzmocnienia podłoża w obrębie kolumny, zarówno w gruntach niespoistych jak i spoistych. Technologia ta, od momentu opracowania przez założyciela firmy Johanna Kellera, została wykorzystana już w tysiącach projektów.

Betonowe kolumny Vibro

Technologia polega na wykonaniu kolumn/trzonów betonowych za pomocą wibratorów z rdzeniowym podawaniem materiału, z tym że zamiast kruszywa, jak w przypadku kolumn żwirowych podawany jest beton ubijalny.

Kolumny żwirowe i żwirowo-betonowe

Zastosowania

Ograniczanie osiadania fundamentu
Zwiększenie nośności pozwalające zmniejszyć wymiary fundamentu w planie
Zwiększenie sztywności podłoża
Zwiększenie wytrzymałości podłoża na ścinanie
Ograniczenie możliwości upłynnienia
Zwiększenie stateczności zboczy
Zmniejszenie głębokości posadowienia
Zapobieganie przemieszczeniom spowodowanym trzęsieniami ziemi
Bardzo efektywne do zagęszczania piasków i rekultywacji gruntów

Proces

Kolumny żwirowe

W procesie podawania mokrego materiału od góry wibrator zagłębiany jest w podłoże za pomocą wibracji i ciężaru wibratora a także strumienia wody wydostającej się przez dysze na końcu wibratora. Kruszywo jest podawane z poziomu terenu do leja wytworzonego wokół wibratora wypełniając wolną przestrzeń. Wibrator jest podnoszony i opuszczany, przemieszczając i zagęszczając kruszywo. Proces ten powtarza się do momentu uformowania zagęszczonej kolumny aż do powierzchni terenu.

W przypadku podawania suchego materiału od dołu proces formowania kolumny jest podobny, z tym że nie używa się wody, a kruszywo podawane jest rdzeniowo przez dołączoną do wibratora rurę zasilającą. W przypadku konieczności przejścia przez zagęszczone warstwy podłoża można stosować wstępne podwiercanie dla ułatwienia penetracji wibratora.

Urządzenia technologii Vibro są wyposażone w system zbierania danych, takich jak natężenie prądu i prędkość penetracji/podnoszenia. Wszystkie dane są rejestrowane i wyświetlane na monitorze w kabinie operatora wraz z określonymi wartościami docelowymi. Monitorowanie pozwala operatorowi skorygować wszelkie odchylenia w czasie rzeczywistym podczas procesu wykonania kolumn żwirowych, aby utrzymać zagęszczenie zgodne ze specyfikacją projektu.

Odmianą tej technologii są betonowe kolumny Vibro (FSS), w których beton jest wtłaczany do gruntu przez wibrator zamiast kruszywa lub wszelkie odmiany kolumn hybrydowych gdzie za pomącą jednej lub kilku maszyn wykonywane są kolumny żwirowo-betonowe, najczęściej z betonowym trzonem oraz głowicą lub stopą żwirową.

Betonowe kolumny Vibro

W przypadku podawania betonu ubijalnego od dołu proces formowania kolumny jest podobny do formowania kolumn z kruszywa z rdzeniowym podawaniem materiału do wibratora rurę zasilającą.

Urządzenia technologii Vibro są wyposażone w system zbierania danych, takich jak natężenie prądu i prędkość penetracji/podnoszenia. Wszystkie dane są rejestrowane i wyświetlane na monitorze w kabinie operatora wraz z określonymi wartościami docelowymi. Monitorowanie pozwala operatorowi skorygować wszelkie odchylenia w czasie rzeczywistym podczas procesu wykonania kolumn betonowych lub betonowo-żwirowych, aby utrzymać zagęszczenie zgodne ze specyfikacją projektu.

Zalety

Uniwersalna metoda wzmacniania gruntu, którą można dostosować w zależności od warunków geotechnicznych i wymagań odnośnie fundamentów
Oferuje ekonomiczne rozwiązanie poprawy własności gruntu
Może być realizowana do prawie każdej głębokości
Stosunkowo szybka realizacja - kolejne roboty budowlane mogą następować bardzo szybko
Wzmocnienie podłoża umożliwia realizacją płytkiego posadowienia bezpośredniego, co może prowadzić do oszczędności
Przyjazna dla środowiska, ponieważ wykorzystuje materiały naturalne i miejscowe
Niezwykle cicha metoda przy niskich częstotliwościach wibracji
Tylko niewielka objętość gruntu musi zostać usunięta w czasie procesu wykonania, dzięki czemu unika się kosztów związanych z usuwaniem urobku typowym dla technologii CFA i pali wierconych

Gwarancja jakości

Sprzęt wibracyjny, którego używamy, został zaprojektowany i wyprodukowany przez naszego wewnętrznego producenta maszyn, wyłącznie na użytek firmy Keller.

Autorskie oprogramowanie do zarządzania jakością produkcji pozwala nam obserwować i analizować dane w czasie rzeczywistym oraz sprawdzać poprawność wykonywanych prac.

W czasie procesu wykonania rejestrowanych jest szereg parametrów produkcyjnych takich jak głębokość, natężenie prądu, siła docisku, prędkość penetracji/podnoszenia, czas, data i numer elementu.

Do sprawdzenia jakości wykonanych kolumn mogą być również wykorzystywane próbne obciążenia statyczne (pojedyncze kolumny lub grupy kolumn), sondowania przez kolumny żwirowe, badania wytrzymałości na ściskanie próbek betonu kolumn/trzonów betonowych i weryfikacja średnicy kolumny.

Film