W iniekcji strumieniowej jet grouting (Soilcrete®) wykorzystuje się wysokoenergetyczny strumień cieczy do  procesu erozji, którego efektem jest wytworzenie bryły scementowanego gruntu o dowolnych gabarytach.

jet-grouting-soilcrete

Zastosowania

Rozwiązanie optymalne do kontroli napływu wód gruntowych oraz stabilizacji gruntu do prowadzenia wykopów w niestabilnym podłożu
Podchwycenia fundamentów
Obudowy wykopów
Uszczelnienie dna wykopów (przesłony poziome)

Proces

Soilcrete® (jet grouting) jest metodą wzmacniania gruntu polegającą na lokalnym rozluźnieniu struktury podłoża przez rozpłukanie za pomocą wysokoenergetycznego strumienia iniektu lub wody, przy jednoczesnym wymieszaniu gruntu zalegającego w podłożu z materiałem iniekcyjnym. Można wykonywać bryły Soilcrete® o dowolnym kształcie, łącząc ze sobą kolumny o przekroju koła lub wycinka koła.

W zależności od potrzeb oraz rodzajów gruntu, wykorzystuje się jedną z trzech metod: system pojedynczy (iniekcja z wykorzystaniem wyłącznie zaczyn iniekcyjnego), system podwójny (zaczyn podawany jest w otulinie sprężonego powietrza) lub system potrójny ( do erozji służy strumień wody z otuliną powietrzną do iniekcji, osobnym kanałem podawany jest zaczyn cementowy).

Geometria brył oraz własności fizyczne cementogruntu określane są w oparciu o wymagania projektowe i parametry podłoża. Istotną rolę w obliczeniach odgrywa podatność gruntów na erozję i mieszanie ze spoiwem. Zazwyczaj grunty niespoiste są bardziej podatne na erozję przy użyciu iniekcji strumieniowej niż grunty spoiste.

Zalety

Skuteczność w szerokim spektrum gruntów, również w pyłach oraz iłach
Zdolność wytworzenia bryły cementogruntu w miejscach trudnodostępnych i wokół przeszkód takich jak np. instalacje, zapewnia wyjątkową elastyczność projektowania
Sprzęt o małych gabarytach pozwala na formowanie brył Soilcretu w piwnicach i innych miejscach o ograniczonej przestrzeni
Bryły można wykonać w konkretnych warstwach gruntów na wskazanej głębokości, bez konieczności iniekcji gruntów leżących powyżej
Często pozwala skrócić czas określony w harmonogramie budowy
Technologię można zazwyczaj wykonać bez zakłócania normalnego użytkowania obiektu
Modułowy, wysoce mobilny sprzęt zmniejsza koszt oraz czas mobilizacji i demobilizacji

Gwarancja jakości

Firma Keller posiada ponad 40 lat doświadczenia w realizacji iniekcji strumieniowej. W tym okresie wykonała więcej projektów w tej technologii niż jakikolwiek inny wykonawca na świecie.  Ciągłe usprawnianie i rozwój technologii gwarantują spełnienie najbardziej skomplikowanych wymagań projektowych. Jedną z innowacji jest autorska metoda pomiaru średnicy kolumny: Akustyczny Inspektor Kolumn (ACI).