W iniekcji jet grouting (Soilcrete®) wykorzystuje się wysokoenergetyczny strumień płynu do wytworzenia scementowanego gruntu w postaci kolumn i sektorów.

Zastosowania

Rozwiązanie preferowane do kontroli wód gruntowych lub wykopów w niestabilnym podłożu
Podchwycenia fundamentów
Obudowy wykopów
Uszczelnienie dna wykopów (przesłony poziome)

Proces

Iniekcja wysokociśnieniowa wytwarza bryły cementogruntu (Soilcrete®) za pomocą monitora zamontowanego na końcu żerdzi wiercących. Proces rozpoczyna się od wkręcenia monitora iniekcji wysokociśnieniowej na żądaną głębokość. Następnie przez dysze w monitorze zaczyna wydostawać się z dużą prędkością zaczyn cementowy (opcjonalnie z wodą i powietrzem). Zaczyn wycina i miesza grunt w trakcie wyciągania i obracania monitora.
W zależności od potrzeb oraz rodzajów gruntu, wykorzystuje się jedną z trzech metod: system pojedynczego medium (tylko zaczyn cementowy), system podwójnego medium (zaczyn cementowy otoczony powietrzem) lub system potrójnego medium (woda otoczona powietrzem oraz osobno podawany zaczyn cementowy). W procesie iniekcji wysokociśnieniowej buduje się pełne kolumny lub częściowe kolumny oraz panele cementogruntowe, które zaprojektowane są na określoną wytrzymałość i/lub przesiąkalność.
Geometria brył oraz własności fizyczne cementogruntu projektowane są w oparciu o badania podłoża. Ponieważ jest to system oparty o erozję, istotną rolę w przewidywaniu geometrii, jakości i produkcji odgrywa podatność gruntów na erozję. Zazwyczaj grunty niespoiste są bardziej podatne na erozję przy użyciu iniekcji wysokociśnieniowej niż grunty spoiste.

Zalety

Skuteczność każdego systemu w szerokim spektrum gruntów, w tym pyłach oraz iłach
Zdolność wytworzenia cementogruntu w ograniczonych przestrzeniach i wokół przypowierzchniowych przeszkód takich jak instalacje, zapewnia wyjątkową elastyczność projektowania
Sprzęt o niskiej wysokości prześwitu pozwala na budowę brył soilcretu w ograniczonych przestrzeniach takich jak piwnice
Elementy można wykonać w konkretnych warstwach gruntów na danej głębokości bez potrzeby obróbki gruntów leżących powyżej
Często pozwala oszczędzić czas w harmonogramie budowy
Technologię można zazwyczaj wykonać bez zakłócania normalnych prac obiektu
Konteneryzowany, wysoce mobilny sprzęt zmniejsza koszt oraz czas mobilizacji i demobilizacji

Gwarancja jakości

Przez 40 lat doświadczeń firma Keller wykonała więcej projektów iniekcji wysokociśnieniowej niż jakikolwiek inny wykonawca na świecie. Ciągłe usprawnianie technologii gwarantuje spełnienie wymagań projektów. Jedną z nich jest autorska metoda określania średnicy kolumny: Akustyczny Inspektor Kolumn (ACI).