Projekty budowy tuneli wymagają różnych rozwiązań, aby można je było bezpiecznie budować, jednocześnie minimalizując wpływ na otaczającą infrastructure.

Oprócz dostarczania rozwiązań zapobiegających utracie stateczności i przesiąkaniu wody Keller Polska może również monitorować wpływ wyżej wymienionych prac.