Do wypełniania objętościowego zazwyczaj używa się mieszanki cementu i popiołu aby zapewnić wytrzymałość na ściskanie rzędu 1 MPa. W razie potrzeby mieszanka może zawierać piasek, bentonit itp. Żwir jest wprowadzany w celu wypełnienia większych pustych przestrzeni i/lub do uformowania barier uszczelniających.

wypełnianie-puste

Zastosowania

Jedno- lub wielowarstwowe, poziome lub nachylone elementy
Przestrzenie otwarte lub zapadnięte
Podłoże suche lub nawodnione z przewarstwieniami osadów nieskonsolidowanych lub popękane skały
Stare szyby górnicze, często ukryte

Proces

Wypełnienia objętościowe wykonywane są zazwyczaj z otworów w siatce kwadratowej. W razie potrzeby wykonuje się iniekcję z siatki drugo- lub trzeciorzędnej.

Zalety

Zmniejszenie ryzyka osiadania lub powstania zapadlisk na poziomie terenu
Można zastosować materiały miejscowe w celu zmniejszenia kosztów

Gwarancja jakości

Firma posiada dużą wiedzę o iniekcjach cementowych i mieszankach zaczynu oraz dysponuje parkiem maszynowym zapewniającym wykonanie iniekcji w różnorodnych warunkach.