Podchwycenia zapewniają dodatkowe wsparcie dla istniejących fundamentów, które nie są w stanie bezpiecznie przenieść obecnych lub dodatkowych obciążeń. Keller Polska zapewnia optymalne rozwiązania w realizacji podchwyceń konstrukcji.