W naszych działaniach kierujemy się najwyższymi standardami uczciwości, integralności oraz bezstronności w relacjach z naszymi pracownikami, klientami, dostawcami, konkurencją i społeczeństwem.

W grupie Keller funkcjonuje kodeks postępowania handlowego, który wyznacza nasze minimalne oczekiwania w stosunku do wszystkich pracowników, niezależnie od ich lokalizacji na świecie.
Dla klientów jest to dowód, że mogą na nas polegać oraz polecać innym w kwestii zachowania najwyższych standardów uczciwości i integralności. Kodeks ten jest wsparciem w dokonywaniu wyborów, dzięki którym odnosimy sukcesy i możemy być dumni z miejsca w którym jesteśmy.

Podstawą naszego kodeksu jest reguła, który nakazuje nam przestrzegać prawa w każdej sytuacji. Istnieje dziewięć zasad, które kierują naszym postępowaniem:

Zdrowie i bezpieczeństwo Keller

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

Uważamy, że nikt nie może być poszkodowany w wyniku naszej pracy, a każdy powinien czuć się dobrze i bezpiecznie.

Keller Polska zróżnicowanie pracowników

Wspieranie praw i zróżnicowania pracowników

Szanujemy, wspieramy i chronimy prawa oraz godność każdego człowieka, a także różnorodność naszych pracowników. Ceniąc zróżnicowanie naszej kadry, chcemy by każdy był traktowany z szacunkiem.

Keller etyczne zachowanie

Etyczne i uczciwe zachowanie

Jesteśmy zawsze , szczerzy, uczciwi, lojalni i działamy zgodnie z prawem, dzięki czemu każdy może nam zaufać.

Man in safety boots walking a line

Unikanie przekupstwa i korupcji

W naszych działaniach jesteśmy zdecydowanie przeciwni korupcji i przekupstwu, a projekty zdobywamy w sposób uczciwy i rynkowy z poszanowaniem dla naszej konkurencji.

Keller's intranet on a mobile phone

Otwarta i odpowiedzialna komunikacja

W naszej komunikacji jesteśmy się otwarci, uczciwi, jasno i odpowiedzialnie prezentujemy nasze stanowiska i opinie.

Keller Polska praca w społeczności

Obecność w lokalnych społecznościach

Działamy odpowiedzialnie i z poszanowaniem wobec lokalnych społeczności, w których pracujemy, ponieważ jesteśmy ich częścią.

Keller Polska chronimy środowisko

Ochrona środowiska

W trosce o naszą przyszłość respektujemy i ograniczamy wpływ naszych działań na środowisko.

Bronimy tego co słuszne

Bronimy tego, co słuszne

Zawsze zabieramy głos, jeśli uważamy, że nasze zasady są podważane.

Keller Polska doskonała obsługa klienta

Zapewniamy doskonałą obsługę klienta i przestrzeganie naszych standardów we współpracy z naszymi dostawcami.

Staramy się spełniać, a nawet przekraczać oczekiwania naszych klientów dzięki czemu wielu z nich powierza nam swoje kolejne projekty. Budujemy konstruktywne relacje z naszymi dostawcami, którzy rozumieją i popierają nasze zasady i standardy.

Kodeks postępowania w biznesie Keller Polska