W naszych działaniach kierujemy się najwyższymi standardami uczciwości, integralności oraz bezstronności w relacjach z naszymi pracownikami, klientami, dostawcami, konkurencją i społeczeństwem.

W grupie Keller funkcjonuje kodeks postępowania handlowego, który wyznacza nasze minimalne oczekiwania w stosunku do wszystkich pracowników, niezależnie od ich lokalizacji na świecie.
Dla klientów jest to dowód, że mogą na nas polegać oraz polecać innym w kwestii zachowania najwyższych standardów uczciwości i integralności. Kodeks ten jest wsparciem w dokonywaniu wyborów, dzięki którym odnosimy sukcesy i możemy być dumni z miejsca w którym jesteśmy.

Podstawą naszego kodeksu jest reguła, który nakazuje nam przestrzegać prawa w każdej sytuacji. Istnieje dziewięć zasad, które kierują naszym postępowaniem:

Zdrowie i bezpieczeństwo Keller

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

Uważamy, że nikt nie może być poszkodowany w wyniku naszej pracy, a każdy powinien czuć się dobrze i bezpiecznie.

Keller Polska zróżnicowanie pracowników

Wspieranie praw i zróżnicowania pracowników

Szanujemy, wspieramy i chronimy prawa oraz godność każdego człowieka, a także różnorodność naszych pracowników. Ceniąc zróżnicowanie naszej kadry, chcemy by każdy był traktowany z szacunkiem.

Keller etyczne zachowanie

Etyczne i uczciwe zachowanie

Jesteśmy zawsze , szczerzy, uczciwi, lojalni i działamy zgodnie z prawem, dzięki czemu każdy może nam zaufać.

Man in safety boots walking a line

Unikanie przekupstwa i korupcji

W naszych działaniach jesteśmy zdecydowanie przeciwni korupcji i przekupstwu, a projekty zdobywamy w sposób uczciwy i rynkowy z poszanowaniem dla naszej konkurencji.

Keller's intranet on a mobile phone

Otwarta i odpowiedzialna komunikacja

W naszej komunikacji jesteśmy się otwarci, uczciwi, jasno i odpowiedzialnie prezentujemy nasze stanowiska i opinie.

Keller Polska praca w społeczności

Obecność w lokalnych społecznościach

Działamy odpowiedzialnie i z poszanowaniem wobec lokalnych społeczności, w których pracujemy, ponieważ jesteśmy ich częścią.

Keller Polska chronimy środowisko

Ochrona środowiska

W trosce o naszą przyszłość respektujemy i ograniczamy wpływ naszych działań na środowisko.

kobiety-tlo-keller

Bronimy tego, co słuszne

Zawsze zabieramy głos, jeśli uważamy, że nasze zasady są podważane.

Keller Polska doskonała obsługa klienta

Zapewniamy doskonałą obsługę klienta i przestrzeganie naszych standardów we współpracy z naszymi dostawcami.

Staramy się spełniać, a nawet przekraczać oczekiwania naszych klientów dzięki czemu wielu z nich powierza nam swoje kolejne projekty. Budujemy konstruktywne relacje z naszymi dostawcami, którzy rozumieją i popierają nasze zasady i standardy.

Kodeks postępowania w biznesie Keller Polska