Palisada czyli ściana palowa składa się z nakładających się pali tworzących ściany konstrukcyjne lub szczelne osiągające wymaganą wodoszczelność. W celu wzmocnienia ścian wykorzystuje się kosze z prętów zbrojeniowych lub belki stalowe. Jeśli to konieczne, w celu przeniesienia sił poziomych stosuje się kotwienie.

palisady-z-pali-lub-kolumn

Zastosowania

Stabilizacja zboczy
Obudowy wykopów
Przegrody pomocnicze
Odcięcie wody

Proces

Palisady zbudowane są ze zbrojonych i niezbrojonych pali lub kolumn (np. DSM, jet grouting itp.). Zbrojenie instalowane jest w postaci stalowych koszy zbrojeniowych lub stalowych profili walcowanych (I, H).

Palisady podtrzymywane są przez kotwy lub systemy rozporowe wspierające się na poziomych belkach rozkładających obciążenie równomiernie wzdłuż ściany. Belki poziome mogą być wykonane z profili stalowych lub w postaci oczepów żelbetowych.

Zalety

Mogą być wykonywane w szerokim zakresie warunków gruntowych, z otoczakami i głazami włącznie
Bardzo małe przemieszczenia i osiadanie na zewnątrz wykopu
Mogą przejmować wysokie obciążenia z sąsiadujących konstrukcji
Małe wibracje podczas budowy

Gwarancja jakości

Używamy najnowszych technologii, systemów badań oraz najlepszych praktyk opracowanych przez wiele lat w celu zagwarantowania pozycji, pionowości oraz integralności konstrukcji naszych ścian palowych.