W firmie Keller staramy się lepiej zrozumieć nasz wkład w zrównoważony rozwój i współpracować z naszymi klientami i interesariuszami w celu zmniejszenia potencjalnego wpływu na środowisko. 

Co znaczy dla nas zrównoważony rozwój 

Cztery słowa definiują znaczenie zrównoważonego rozwoju dla firmy Keller:  

Nasze zobowiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju 

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ mają na celu sprostanie największym wyzwaniom świata i zapewnienie uniwersalnego języka dla zrównoważonego rozwoju. 

Stanowią one również pomocne ramy dla zrozumienia, w jaki sposób różne projekty i działania podejmowane w Keller przyczyniają się do rozwoju naszej firmy. 

Wierzymy, że możemy mieć największy wpływ na osiem poniższych celów, które są najbardziej zbliżone do naszej podstawowej działalności. 

Nasza rola przywódcza 

Każdego dnia ludzie na całym świecie żyją i pracują na podłożu przygotowanym przez firmę Keller, największego na świecie specjalistycznego wykonawcę robót geotechnicznych. 

Najlepsze rozwiązania 

Nasze techniki, stosowane samodzielnie lub w połączeniu z innymi, pozwalają na rozwiązywanie szerokiego zakresu problemów w całym sektorze budowlanym - od projektów przemysłowych, komercyjnych i mieszkaniowych po budowę infrastruktury w zakresie zapór, tuneli, transportu i uzdatniania wody, a także projektów związanych z ochroną środowiska. 

Globalna siła i lokalna koncentracja są tym, co czyni nas wyjątkowymi. Nasza znajomość lokalnych rynków i warunków gruntowych oznacza, że jesteśmy w stanie zrozumieć i odpowiedzieć na konkretne lokalne wyzwania inżynieryjne. Nasza globalna baza wiedzy pozwala nam korzystać z bogatego doświadczenia i najzdolniejszych umysłów w branży, aby znaleźć optymalne rozwiązanie. Znaczną część prac wygrywamy w oparciu o oferty typu „zaprojektuj i wybuduj”, proponując innowacyjne rozwiązania projektowe. 

Zatrudniamy 10 000 pracowników i prowadzimy działalność na sześciu kontynentach, dzięki czemu dysponujemy ludźmi, wiedzą, doświadczeniem i stabilnością finansową, które pozwalają nam szybko reagować, wykonywać pracę i bezpiecznie ją realizować. 

Łącząc globalne zasoby z lokalną wiedzą, możemy realizować największe i najbardziej wymagające projekty na całym świecie, ale codzienna praca, którą wykonujemy, jest równie ważna. Łącznie realizujemy 7000 projektów rocznie. 

Udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa    

Wierzymy, że nikt nie powinien ucierpieć w wyniku wykonywanej przez nas pracy, a naszym ostatecznym celem jest osiągnięcie poziomu zera szkód. 

Mamy udokumentowaną historię jednego z najniższych wskaźników częstotliwości wypadków w naszej branży, a zaangażowanie liderów i pracowników w „Myśl bezpiecznie, pracuj bezpiecznie i wróć bezpiecznie do domu” przyniosło nam nagrody i uznanie ze strony organów branżowych, jak również naszych klientów.  

Budowanie nauki w całej społeczności geotechnicznej 

Jesteśmy dumni z wiodącej roli, jaką odgrywamy w branży geotechnicznej w zakresie rozwijania i dzielenia się wiedzą oraz promowania podejścia obejmuącego całą branżę. Wielu z naszych pracowników odgrywa kluczowe role w stowarzyszeniach zawodowych i działaniach branżowych na całym świecie, przyczyniając się do tworzenia specyfikacji, wytycznych i kodeksów branżowych. 

Nasze lokalne firmy na bieżąco dzielą się wiedzą z pracownikami, kolegami, klientami i dostawcami poprzez mieszankę artykułów technicznych, seminariów i wizyt w terenie. Praca w ten sposób nie tylko przyczynia się do rozwoju naszej branży, ale również stwarza naszym pracownikom wspaniałe możliwości, aby byli doceniani i nagradzani indywidualnie za swój wkład.  

Partnerstwa edukacyjne 

Pracownicy firm z całej grupy utrzymują bliski kontakt z partnerskimi uniwersytetami, aby dzielić się najlepszymi praktykami i dostarczać przykłady wiodących rozwiązań z zakresu własnej inżynierii. 

Firma Keller podjęła również współpracę z Uniwersytetem Surrey w Wielkiej Brytanii w zakresie projektu badawczego mającego na celu zidentyfikowanie i wprowadzenie najlepszych praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju we wszystkich naszych zakładach. 

keller-sallanches-project

Rozwiązania geotechniczne

dla niskoemisyjnego i niskoemisyjnego środowiska budowlanego
dla niskoemisyjnego i niskoemisyjnego środowiska budowlanego
dla niskoemisyjnego i niskoemisyjnego środowiska budowlanego
dla niskoemisyjnego i niskoemisyjnego środowiska budowlanego
Zobacz więcej