Osiągamy nasze cele korporacyjne jednocześnie oddziałując pozytywnie na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko oraz na wyzwania, które stoją przed branżą budownictwa.

Osiągamy to poprzez:

  • Bycie pewnym, że klienci i pracownicy rozumieją nasz wkład w zrównoważoną gospodarkę, a także promując innowacje, najlepsze praktyki i dzielenie się wiedzą
  • Mierzenie i raportowanie emisji węgla z naszej działalności
  • Ograniczenie naszego wpływu na środowisko zgodnie z krajowymi przepisami, praktykami i potrzebami klientów przez zastosowanie systematycznego podejścia do kontroli wycieków, skażenia i zarządzania odpadami
  • Gdy jest to uzasadnione, zdobywanie materiałów, towarów i usług w zrównoważony sposób z naciskiem na dywersyfikację dostawców, uczciwe praktyki zatrudnienia i ochronę środowiska a także inne stosowne kryteria etyczne i społeczne
  • Ustalanie mierzalnych celów oraz wskaźników wydajności dla obszarów naszego zainteresowania 
  • Dostarczanie okresowych raportów z postępów nad realizacją ogólnych celów oraz przekazywanie naszych osiągnięć i wniosków.