Mieszanie gruntu na mokro, znane również jako metoda wgłębnego mieszania gruntu (Deep Soil Mixing), znacząco poprawia charakterystykę słabego podłoża poprzez mechaniczne wymieszanie z zaczynem cementowym.

Kolumny DSM

Zastosowania

Nasypy drogowe i kolejowe
Posadowienie stóp, ław i płyt fundamentowych
Posadowienie podpór mostowych i fundamentów turbin wiatrowych
Obudowy wykopów
Zwiększenie stateczności zboczy
Ograniczenie możliwości upłynnienia
Wały, ściany i bariery filtracyjne
Wzmocnienie podłoża i rekultywacja terenu ze stabilizacją objętościową
Zatrzymanie i unieruchomienie zanieczyszczeń

Proces

Mieszanie gruntu wykonywane jest za pomocą specjalnego mieszadła zamontowanego na klasycznej wiertnicy. W trakcie mieszania gruntu poprzez dysze umiejscowione w dolnej części mieszadła podawany jest pod ciśnieniem zaczyn cementowy, który wymieszany z gruntem tworzy tak zwany cementogrunt.

W technologii DSM wykonuje się pojedyncze kolumny, rzędy kolumn lub też 100% masową stabilizację zwaną Mass Mixing. Wzmocniony grunt cechuje wyższa wytrzymałość, niższa wodoprzepuszczalność i niższa ściśliwość w porównaniu do rodzimego ośrodka.

Zalety

Realizacja cicha i wolna od wibracji
Przyjazne dla środowiska - użycie łatwo dostępnych materiałów
Prawie bez urobku
Prace mogą być prowadzone w niskich temperaturach
Ekonomiczne
Mogą zastąpić bardziej kosztowne metody posadowień głębokich
Elastyczne w zastosowaniu
Skrócony czas budowy

Gwarancja jakości

Jakość wykonania zależy przede wszystkim od energii i sposobu mieszania oraz zawartości spoiwa. Parametry te przyjmuje się w zależności od wymagań projektowych oraz rodzaju mieszanego gruntu.

Kontrola jakości zapewniona jest przez automatyczną rejestrację parametrów wykonania oraz badania wytrzymałości na ściskanie. Każda wykonana kolumna posiada metrykę, w której zapisane są podstawowe parametry produkcyjne. Oprócz danych identyfikujących kolumnę i urządzenie do mieszania, rejestrowane są: czas, głębokość, specyfikacja zawiesiny, szybkość i ciśnienie iniektu, objętość zawiesiny, prędkość obrotową i liniową mieszadła oraz moment obrotowy na głowicy.

Próbki do testów wytrzymałości na ściskanie pobiera się wprost z wymieszanej świeżo kolumny. Dodatkowo, za pomocą wierceń rdzeniowych można pobierać próbki w celu sprawdzenia ciągłości, jednorodności i wytrzymałości cementogruntu. Wybór metod weryfikacji zależy od ich dokładności i możliwości zastosowania w odniesieniu do właściwości projektowych cementogruntu.

Filmy