Pale wiercone to klasyczny sposób wykonania pali, szczególnie dużych średnic, pozwalający na przenoszenie dużych obciążeń na głębiej położone nośne warstwy podłoża.
 

Zastosowania

Jako klasyczne ciężkie fundamenty do przenoszenia dużych obciążeń różnego rodzaju
W projektach infrastrukturalnych, takich jak budowa tuneli, budowa dróg i mostów oraz ochrona przeciwpowodziowa
Do zwiększenia stateczności zboczy lub ochrony istniejących budowli

Proces

Wykonanie polega na wkręceniu w podłoże rury osłonowej i wybranie gruntu z wnętrza rury za pomocą specjalistycznych wierteł. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych wewnątrz otworu utrzymuje się nadciśnienie wody w celu zablokowania dopływu wody z zewnątrz, który pogarsza stan gruntów pod podstawą pala. W przypadku wiercenia w gruntach spoistych, zamiast rury osłonowej na całej długości, można stosować zawiesiny stabilizujące podobnie jak w ścianach szczelinowych. Po osiągnięciu głębokości projektowej do wykonanego otworu opuszcza się kosz zbrojeniowy o długości równej głębokości odwiertu, a otwór jest wypełniany betonem od dołu, najczęściej metodą kontraktor, która nie dopuszcza na wymieszania się betonu z wodą. Wykonywane pale wiercone mogą osiągać ponad 30 m długości, a typowe średnice to 800, 1000, 1200 i 1500 mm.
 

Zalety

Bardzo wysoka nośność
Dostępność różnych średnic
Można je wykonywać dla różnorodnych warunków geotechnicznych
Małe osiadania
Minimalne wibracje w trakcie wykonania

Gwarancja jakości

Zarówno cyfrowy zapis parametrów wykonania dostępny dla wszystkich wiertnic Kellera jak również szereg wprowadzanych usprawnień w postaci np. lokalizacji GPS dają gwarancję jakości i precyzji wykonania. Do sprawdzenia pali po ich wykonaniu wykonywane są testy ciągłości oraz próbne obciążenia statyczne i dynamiczne.