Pale wiercone to klasyczny sposób wykonania pali, szczególnie dużych średnic, pozwalający na przenoszenie dużych obciążeń na głębiej położone nośne warstwy podłoża.

pale-wiercone-wielkośrednicowe

Zastosowania

Jako klasyczne ciężkie fundamenty do przenoszenia dużych obciążeń różnego rodzaju
W projektach infrastrukturalnych, takich jak budowa tuneli, budowa dróg i mostów oraz ochrona przeciwpowodziowa
Do zwiększenia stateczności zboczy lub ochrony istniejących budowli

Proces

Wykonanie polega na wkręceniu w podłoże rury osłonowej i wybranie gruntu z wnętrza rury za pomocą specjalistycznych wierteł. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych wewnątrz otworu utrzymuje się nadciśnienie wody w celu zablokowania dopływu wody z zewnątrz, który pogarsza stan gruntów pod podstawą pala. W przypadku wiercenia w gruntach spoistych, zamiast rury osłonowej na całej długości, można stosować zawiesiny stabilizujące podobnie jak w ścianach szczelinowych. Po osiągnięciu głębokości projektowej do wykonanego otworu opuszcza się kosz zbrojeniowy o długości równej głębokości odwiertu, a otwór jest wypełniany betonem od dołu, najczęściej metodą kontraktor, która nie dopuszcza na wymieszania się betonu z wodą. Wykonywane pale wiercone mogą osiągać ponad 30 m długości, a typowe średnice to 800, 1000, 1200 i 1500 mm.

Zalety

Bardzo wysoka nośność
Dostępność różnych średnic
Można je wykonywać dla różnorodnych warunków geotechnicznych
Małe osiadania
Minimalne wibracje w trakcie wykonania

Gwarancja jakości

Zarówno cyfrowy zapis parametrów wykonania dostępny dla wszystkich wiertnic Kellera jak również szereg wprowadzanych usprawnień w postaci np. lokalizacji GPS dają gwarancję jakości i precyzji wykonania. Do sprawdzenia pali po ich wykonaniu wykonywane są testy ciągłości oraz próbne obciążenia statyczne i dynamiczne.