Iniekcja kompensacyjna lub szczelinowa to metoda wtryskiwania w podłoże zaczynu cementowego w celu utworzenia oraz wypełnienia pęknięć, a następnie podniesienia leżących wyżej warstw podłoża i konstrukcji.

iniekcja-kompensacyjna-soilfrac

Zastosowania

Wyrównywanie budowli
Stabilizowanie i zmniejszenie osiadania konstrukcji znajdujących się powyżej w trakcie kopania tunelu

Proces

W wywierconych otworach poniżej konstrukcji instalowane są rury iniekcyjne wyposażone w system zaworów iniekcyjnych, umożliwiających wielokrotną powtarzalną iniekcję. Następnie przez zawory wtryskuje się zaczyn pod ciśnieniem. Podanie zaczynu pod dużym ciśnieniem otwiera w podłożu szczeliny, które natychmiast poszerzane są przez napływ zaczynu. Skutkuje to kontrolowanym podniesieniem gruntu i konstrukcji znajdujących się powyżej.

Zalety

Metoda dyskretna, ponieważ można ją wykonać z szybów bądź tuneli, bez dostępu do podnoszonych budowli
Dokładna kontrola i raportowanie po podłączeniu do skutecznego systemu monitorowania

Gwarancja jakości

Keller może zapewnić kompletne rozwiązania, które łączą iniekcję szczelinową z monitorowaniem budowli w czasie rzeczywistym.

Duże doświadczenie pozwoliło nam na opracowanie zaawansowanych systemów wiercenia oraz skomputeryzowanych systemów iniekcji, które integrują proces iniekcji i monitorowania w czasie rzeczywistym. Dane o iniekcji są wykreślane w funkcji czasu i prezentowane na trójwymiarowych wykresach i w raportach.