Ściany składające się z pali między którymi pozostawia się odstępy. Tam gdzie jest to wymagane, grunt między palami może zostać utrzymany za pomocą drewnianej obudowy bądź zbudowanie wzmocnionej ściany z betonu natryskiwanego. Inną możliwą metodą wypełnienia jest wykonanie kolumn jet grouting lub DSM poza linią pali.

obudowy-berlinskie

Zastosowania

Stabilizacja zboczy
Przegrody pomocnicze
Obudowy wykopów

Proces

Pionowe ściany palowe podtrzymywane przez kotwy lub systemy rozporowe wspierające się na poziomych belkach rozkładających obciążenie równomiernie wzdłuż ściany. Belki poziome mogą być wykonane z profili stalowych lub w postaci oczepów żelbetowych.

Zalety

Ograniczone obciążenie z sąsiadujących konstrukcji
Zmniejszenie wibracji podczas budowy

Gwarancja jakości

Używamy najnowszych technologii, systemów badań oraz najlepszych praktyk opracowanych przez wiele lat w celu zagwarantowania pozycji, pionowości oraz integralności konstrukcji naszych ścian palowych.