Dreny prefabrykowane są to zazwyczaj plastikowe listwy posiadające uformowane kanały zawinięte w filtr z geowłókniny. Działają one jako ścieżki drenażu odprowadzające wodę porową poza grunty ściśliwe przyspieszając znacznie ich konsolidację.

dreny-prefabrykowane

Zastosowania

Najczęściej stosowane w słabych nasyconych gruntach drobnoziarnistych, takich jak namuły, gliny, torfy, szlamy, odpady kopalniane i refulaty
Przyspieszają drenaż
Konsolidacja zbiorników osadowych

Proces

Elastyczny rdzeń drenów prefabrykowanych wyprodukowany jest z polipropylenu. Plastikowa listwa posiada po obu stronach żłobienia do transportu wody. Rdzeń jest owinięty wytrzymałą tkaniną filtra z geowłókniny posiadającą doskonałe właściwości filtrujące, umożliwiające wodzie porowej swobodnie dostać się do drenu. Geowłóknina zapobiega również zakolmatowaniu drenu drobnymi cząsteczkami gruntu.

Dren jest wprowadzony w podłoże przez środek trzpienia zamontowanego na koparce lub maszcie żurawia, a następnie kotwiony na głębokości projektowej za pomocą traconej płytki kotwiącej. Do wprowadzenia trzpienia w podłoże używa się wibracji lub statycznego docisku maszyny. Po podniesieniu trzpienia dren odcina się na poziomie gruntu a maszyna przemieszcza się do następnej lokalizacji. Siatka zainstalowanych drenów pionowych zapewnia krótkie drogi filtracji dla wody porowej w gruncie, co przyspiesza proces konsolidacji.

Zalety

Duża prędkość montażu
Przyspieszenie drenażu

Gwarancja jakości

Odpowiednią jakość można zagwarantować poprzez:

  • Automatyczny zapis wszystkich parametrów instalacji
  • Obserwację przemieszczeń drenowanego obszaru w celu sprawdzenia założeń projektowych
  • Dodatkowe przeciążenie