Pale formowane świdrem ciągłym (CFA - Continous Flight Auger) to technologia pali wierconych betonowanych na mokro w gruncie. Pale wierci się i betonuje w czasie jednego ciągłego procesu za pomocą świdra spiralnego o długości równej co najmniej długości pala. Zbrojenie wprowadza się do świeżo zabetonowanego pala najczęściej przy użyciu wibracji.

piles-cfa

Zastosowania

Posadowienie głębokie – przenoszenie obciążenia z fundamentów na warstwy nośne
Obudowy wykopów i palisady
Zapobieganie osuwiskom i ochrona istniejących budowli w połączeniu z technologiami kotew lub gwoździ gruntowych
Projekty infrastrukturalne takie jak budowa tuneli, dróg i mostów oraz ochrona przeciwpowodziowa

Proces

Pale CFA wykonuje się poprzez wkręcenie w podłoże ciągłego świdra o pustym rdzeniu. Po osiągnięciu głębokości projektowej następuje rozpoczęcie podawania betonu pod ciśnieniem od dołu przez rurę rdzeniową z jednoczesnym podnoszeniem świdra do góry. Zbrojenie pala jest wprowadzane w świeży beton, z użyciem wibratora lub bez. Zazwyczaj pale CFA wykonuje się jako zbrojone koszem zbrojeniowym lub profilem o długości dostosowanej do potrzeb projektu. Istnieje możliwość zbrojenia pali na całej długości.

Zalety

Możliwość przenoszenia dużych obciążeń ściskających, wyciągających i bocznych
Opłacalne rozwiązanie posadowienia fundamentów
Można je wykonać w większości warunków gruntowych: w piaskach, glinach, namułach, żwirach oraz miękkich skałach
Wykonuje się pale o długości przekraczającej 30 m oraz średnice od 430 do 1200 mm
Niski poziom hałasu oraz brak wibracji czynią je idealnym rozwiązaniem dla obszarów zabudowanych ze słabymi warunkami podłoża oraz wysokim poziomem wód gruntowych
W porównaniu do klasycznych pali wierconych wykonawstwo jest bardzo szybkie, gdyż nie ma potrzeby wykorzystania orurowania lub zawiesin stabilizujących

Gwarancja jakości

Dokładna kontrola procesu instalacji pali jest kluczowa w zagwarantowaniu najwyższej jakości.

Wszystkie maszyny firmy Keller są wyposażone w nowoczesne oprzyrządowanie, które monitoruje kluczowe parametry w trakcie wykonania pali, miedzy innymi: głębokość, obroty świdra, prędkość penetracji i wyciągania, ciśnienie betonowania, ciśnienie wiercenia i siłę docisku. Cyfrowa rejestracja parametrów wykonania pozwala uzyskać dla każdego pala metrykę wykonania ze szczegółami procesu w formie wykresów.

Proces wykonania i odbioru robót przewiduje szereg nieniszczących badań pali w postaci poletek próbnych w celu zweryfikowania założonych parametrów produkcyjnych, próbnych obciążeń statycznych (w tym z rozdziałem na pobocznicę i podstawę), próbnych obciążeń dynamicznych, badań ciągłości pali, badań wytrzymałości próbek betonu na ściskanie.