Gwoździowanie polega na umieszczeniu stalowych prętów (gwoździ) w gruncie w osłonie iniektu w celu wzmocnienia gruntu na zboczach, tworzącego budowle oporowe lub do zakotwienia obudów wykopów.

gwozdzie-gruntowe

Zastosowania

Stabilizacja zboczy i osuwisk
Obudowy wykopów
Naprawa istniejących ścian oporowych

Proces

Budowle oporowe kotwione gwoździami są zazwyczaj budowany od góry do dołu. Grunt wykopuje się w etapach o głębokości od 1 do 2 m. Po każdym etapie wykopu wiercone są prawie poziome otwory bez rurowania, zazwyczaj co około 1 do 2 m. W otwory wkłada się pręty stalowe w osłonie zaczynu cementowego, którego nadmiar swobodnie odpływa z otworu. Po zakończeniu iniekcji następuje wykonanie zbrojonej elewacji ściany z torkretu. Można zastosować również prefabrykowane panele elewacyjne. Po stwardnieniu zaczynu na głowicach gwoździ gruntowych mocuje się płyty nośne. Proces wykonania powtarzany jest do momentu osiągnięcia projektowej głębokości ściany.

Zalety

Niewielkie wymiary sprzętu pozwalają na zastosowanie w obszarach z ograniczonym dostępem
Często najbardziej opłacalne i najszybsze rozwiązanie zakotwienia obudowy wykopu
Metoda pozwala na wykonanie wykopu od razu po zakończeniu prac montażowych systemu zabezpieczenia
Często najbardziej opłacalne i najszybsze rozwiązanie zakotwienia obudowy wykopu

Gwarancja jakości

Keller od wielu lat stosuje metodę gwoździowania ciągle rozwijając tę technologię. Doświadczone zespoły robocze używają wyspecjalizowanego sprzętu, a stosowanie rygorystycznych środków kontroli jakości gwarantuje poprawność wykonania prac.