Zagęszczanie dynamiczne wykonywane jest swobodnie spadającym na podłoże ciężarem o masie 10-30 ton podnoszonym za pomocą dźwigu. Kontrolowane uderzenia w regularnej siatce pozwalają zwiększyć zagęszczenie luźnych gruntów niespoistych i nasypów.

zageszczanie-dynamiczne

Zastosowania

Zwiększenie nośności
Zmniejszenie osiadania
Ograniczenie możliwości upłynnienia
Likwidacja pustek i kawern gruntowych

Proces

Zagęszczanie dynamiczne jest techniką wzmocnienia podłoża, w której używany jest swobodnie spadający ciężar. Grunt poddawany jest wielokrotnemu ubijaniu przy użyciu ciężkich stalowych lub betonowych ciężarów. Ubijak waży najczęściej od 5 do 10 ton, a wysokość swobodnego spadu sięga 10 m. Ubijak jest upuszczany określoną liczbę razy tworząc zagłębienia w regularnej siatce. W zależności od rodzaju i stanu podłoża konieczne może być 2- lub 3-krotne przejście całego obszaru a zagłębienia po każdym zagęszczaniu wypełniane są kruszywem.

Zalety

Możliwość zagęszczania różnorodnych gruntów słabych
Zwiększenie nośności
Redukcja osiadania
Zagęszczenie poprawia parametry fizyczne i mechaniczne gruntów
Możliwość poprawienia warunków geotechnicznych do tego stopnia, że staje się możliwe posadowienie bezpośrednie
Czasem daje możliwość uniknięcia usuwania zanieczyszczonych nasypów

Gwarancja jakości

Schemat siatki wzmocnienia, poziom energii, liczba przejść i faz dostosowane są do lokalnych warunków geotechnicznych, rodzaju konstrukcji oraz wymaganych nośności i osiadania. Niezbędne jest szczegółowe poznanie warunków gruntowych przed wzmocnieniem i zachowanie bardzo ścisłej kontroli na wszystkich etapach prac. Zazwyczaj do sprawdzenia jakości zagęszczania stosowane są sondowania statyczne lub dynamiczne połączone z pomiarami zmian objętości podłoża i osiadania.