wzmacnianie-podłoża
Wzmacnianie podłoża

Celem wzmacniania podłoża jest zwiększenie jego nośności, zmniejszenie osiadania oraz poprawa właściwości fizycznych gruntu. Proces polega na modyfikacji właściwości gruntu lub wykonaniu inkluzji w celu osiągnięcia wymaganej wytrzymałości.

fundamenty-glebokie
Fundamenty głębokie

Fundamenty głębokie są optymalnym rozwiązaniem w przypadku konieczności przeniesienia obciążenia na nośne podłoże przez wyżej zalegające grunty nienośne lub słabonośne. Ich zastosowanie polega na wykonaniu głębokich elementów konstrukcyjnych przenoszących obciążenie na nośne podłoże.

technologie-iniekcyjne
Technologie iniekcyjne

Technologie iniekcyjne wykorzystuje się do wzmacniania podłoża oraz kontroli przepływu wód gruntowych poprzez zmniejszenie przepuszczalności gruntów. Można je stosować do realizacji nowych projektów budowlanych oraz w pracach naprawczych i konserwacyjnych istniejących obiektów.

zabezpieczenie-wykopów-skarp-i-zboczy
Zabezpieczenie wykopów, skarp i zboczy

Zabezpieczenie wykopów, skarp i zboczy obejmuje systemy obudów i stabilizacji w ramach jednej bądź kilku technologii. Mogą być stosowane do stabilizacji naturalnych niestabilnych zboczy, zabezpieczenia wykopów fundamentowych lub wsparcia sąsiadujących konstrukcji.

Konstrukcje hydrotechniczne
Konstrukcje hydrotechniczne

Keller Polska realizuje projekty konstrukcji brzegowych i portowych, wykonywane za pomocą różnorodnych technik budownictwa lądowego i wodnego.