Pale przemieszczeniowe SDP i VDP są szybką i skuteczną technologią do głębokich, palowych posadowień różnego rodzaju konstrukcji. Pale wykonuje się za pomocą świdra przemieszczającego grunt na boki w trakcie jego wkręcania (SDP - Screw Displacement Piles) lub rozpychania gruntu przez wwibrowywaną w podłoże rurę (VDP -  Vibro Displacement Piles).

pale-przemieszczeniowe-sdp

Zastosowania

Budynki przemysłowe i komercyjne
Zbiorniki i terminale magazynowe
Obiekty infrastrukturalne
Budynki mieszkalne
Magazyny

Proces

Wykonanie polega na wkręceniu lub wwibrowaniu w podłoże świdra lub rury a następnie zabetonowanie powstałego w ten sposób otworu podając beton od dołu pod ciśnieniem. Zbrojenie wprowadza się przed zabetonowaniem lub po, w zależności od wersji technologii. W trakcie wprowadzania zbrojenia po zabetonowaniu odbywa się to najczęściej przy użyciu wibracji.

Keller Polska oferuje dwa rodzaje pali przemieszczeniowych: SDP wykonywane głowicą przemieszczeniową lub wwiercaną rurą zakończoną traconą podstawą oraz VDP wykonywane poprzez wwibrowywanie stalowych rur w podłoże za pomocą wibromłotów.

W projektowaniu posadowienia na palach przemieszczeniowych wykorzystuje się metody elementów skończonych (MES) przy użyciu oprogramowania specjalistycznego Keller oraz Plaxis lub klasyczne metody analityczne.

Zalety

Pale przemieszczeniowe przenoszą obciążenia z fundamentów na warstwy gruntów nośnych
Pozwalają na posadowienie ciężkich i wymagających obiektów na słabym, ściśliwym podłożu
Rozpychanie gruntu podczas wykonania pali powoduje dogęszczanie podłoża w ich rejonie a tym samym przeniesienie większych obciążeń w stosunku do innych rodzajów pali
Minimalna ilość urobku
Duży zakres realizowanych średnic, od 270 mm, poprzez 360, 400, 500 aż do 600 mm o długościach dochodzących do 40 m

Gwarancja jakości

W czasie wykonania pali przemieszczeniowych prowadzona jest cyfrowa rejestracja parametrów wykonania. W trakcie całego procesu wykonania i odbioru robót wykonuje się poletka próbne w celu zweryfikowania założonych parametrów produkcyjnych, próbne obciążenia statyczne (w tym z rozdziałem na pobocznicę i podstawę), próbne obciążenia dynamiczne, testy ciągłości pali, badania wytrzymałości próbek betonu na ściskanie.